oxoxoxoxoxoxo

In jos

oxoxoxoxoxoxo

Mesaj Scris de Admin la data de Dum Mai 13, 2018 5:18 pm

Cod:

add_ox_quiz(1,"Poþi avea cinci competenþe G10 la nivelul 86?", true)
add_ox_quiz(1,"A treia mânã adunã automat Yang-ul obþinut?", true)
add_ox_quiz(1,"Pietrele Metin de nivelul 55 pot oferi armurã de nivelul 54?", true)
add_ox_quiz(1,"Deokbae se aflã în Harta2?", true)
add_ox_quiz(1,"În Camera de cristal ne ajutã bonusul Tare împotriva Diavolului?", true)
add_ox_quiz(1,"Koe-Pung permite intrarea în Grota Exulului la nivelul 74?", false)
add_ox_quiz(1,"Misiunea de nivel 30 a Biologului Chaegirab necesitã Cartea blestemelor?", false)
add_ox_quiz(1,"Orcul ªef din Valea Seungryong are nivelul 51?", false)
add_ox_quiz(1,"Existã o competenþã a breslei care creºte procentul de PV?", true)
add_ox_quiz(1,"Desfacând un peºte putem primi o Râmã?", true)
add_ox_quiz(1,"Padurea roºie este un loc unde putem gasi zãcãminte?", false)
add_ox_quiz(1,"Piatra monºtrilor +4 oferã bonusul Tare împotriva monºtrilor +5%?", false)
add_ox_quiz(1,"Nivelul maxim de calificare a unei competenþe este G10?", false)
add_ox_quiz(1,"În Harta2 existã 3 pescari?", false)
add_ox_quiz(1,"Metinul Diavolului are nivelul 50?", false)
add_ox_quiz(1,"Existã pantofi de nivelul nivelul 43?", true)
add_ox_quiz(1,"Monºtrii blestemaþi din Harta breslei au ªef?", false)
add_ox_quiz(1,"La etajul 8 din Turnul demonilor existã un ªef?", false)
add_ox_quiz(1,"Este posibil ca doi jucãtori din regate diferite sã formeze un grup?", false)
add_ox_quiz(1,"Doar rãzboinicii deþin competenþa Corp rezistent?", true)
add_ox_quiz(1,"Beran-Setaou poate zbura atunci când atacã?", true)
add_ox_quiz(1,"Administratorul depozitului cere o sumã de Yang pentru spaþiul de depozitare?", true)
add_ox_quiz(1,"Armura de oþel negru +8 poate fi purtatã la nivelul 67?", false)
add_ox_quiz(1,"La nivelul 70 putem echipa Pantofi Qilin +9?", false)
add_ox_quiz(1,"De la Soldatul brutal putem obþine Sabie lunã plinã?", false)
add_ox_quiz(1,"Portalele au o zonã de siguranþã în jurul lor?", true)
add_ox_quiz(1,"Seon-Pyeong are puteri magice?", true)
add_ox_quiz(1,"Pescuind ai ºanse sã capturezi un Peºte auriu?", true)
add_ox_quiz(1,"Îngerul cu coasã se aflã la etajul 9 din Turnul demonilor?", true)
add_ox_quiz(1,"Ai nevoie de 4 Chei rãsucite pentru a intra la Beran-Setaou?", false)
add_ox_quiz(1,"Yang-Shin este vânãtor?", true)
add_ox_quiz(1,"Focul de tabara poate fi achiziþionat de la Grajdar?", false)
add_ox_quiz(1,"Metinul Luptei este de nivelul 5?", false)
add_ox_quiz(1,"Koe-Pung are asupra lui un pumnal?", true)
add_ox_quiz(1,"Se gãsesc memoriale în prima Temniþã a paianjenilor?", true)
add_ox_quiz(1,"Mirinie poate fi gasitã în Harta1?", true)
add_ox_quiz(1,"Regina paianjenilor se gãseste în Temniþa paianjenilor 2?", false)
add_ox_quiz(1,"Distrugând Metinul Ma-An poti obþine Cuþit dragon?", false)
add_ox_quiz(1,"Cei trei fierari de breaslã se aflã numai în Harta1?", false)
add_ox_quiz(1,"Odatã ce ai atins nivelul 25 te poþi cãsãtori?", true)
add_ox_quiz(1,"Un rãzboinic poate echipa Lamã demon?", false)
add_ox_quiz(1,"Regina paianjen este de nivelul 62?", false)
add_ox_quiz(1,"La nivelul 17 poþi avea prima competenþã M1?", false)
add_ox_quiz(1,"În Temnita paianjenilor 2 poþi obþine scut de nivelul 61?", true)
add_ox_quiz(1,"Distrugând piatra Metin Jeon-Un poþi obþine o armurã de nivelul 66?", true)
add_ox_quiz(1,"Fierarul existã doar in Harta1?", false)
add_ox_quiz(1,"Harang se aflã în Harta2?", true)
add_ox_quiz(1,"Caracterul Sura poate echipa Sabia mâniei?", false)
add_ox_quiz(1,"Caracterul Ninja poate echipa doar douã feluri de arme?", false)
add_ox_quiz(1,"Pe tarâmul Metin2 existã trei regate?", true)
add_ox_quiz(1,"Putem întemeia o breaslã la nivelul 39?", false)
add_ox_quiz(1,"Distrugând Metinul Dizgraþiei putem obþine pietre?", false)
add_ox_quiz(1,"Putem obtine armurã de nivelul 54 de la Driada roºie?", true)
add_ox_quiz(1,"La nivelul 86 poþi avea 6 competente P?", false)
add_ox_quiz(1,"Pantofii de nivel 47 evolueazã?", true)
add_ox_quiz(1,"Aplicarea Marmurei binecuvântate asupra unui obiect poate eºua?", true)
add_ox_quiz(1,"Fierarul garanteazã ºansã de reuºita de 100%?", false)
add_ox_quiz(1,"Sabia otravitã +9 ofera vitezã de atac +26%?", true)
add_ox_quiz(1,"Poti obþine Vesmântul soarelui distrugând Metinul Umbrei?", true)
add_ox_quiz(1,"Batrânul din Harta2 te poate conduce spre Þara de foc?", true)
add_ox_quiz(1,"Fratelui lui Mirine a fost culegãtor de Ginseng?", true)
add_ox_quiz(1,"Tare împotriva Vampirilor te ajutã sã îl învingi pe Îngerul cu coasã?", true)
add_ox_quiz(1,"Distrugând piatra Metin Tu-Young poþi obþine Sabie de bãtãlie?", false)
add_ox_quiz(1,"Pantofii Pasarea Foc +9 oferã +15 apãrare?", true)
add_ox_quiz(1,"Cizmele Nimbus oferã ºansa de a evita atacul sãgeþilor?", true)
add_ox_quiz(1,"Folosind Metal Magic ºansa unui de upgrade a unui obiect este de 100%?", false)
add_ox_quiz(1,"Cheile rãsucite sunt folosite la intrarea în Camera de cristal?", true)
add_ox_quiz(1,"Pasta este folosita ca momealã pentru pescuit?", true)
add_ox_quiz(1,"Pe Cetãþeanul turmentat îl gaseºti tot timpul in acelaºi loc?", false)
add_ox_quiz(1,"Nivelul maxim de evoluþie al Undiþei este +9?", false)
add_ox_quiz(1,"În Deºertul Yongbi poþi gãsi apã?", true)
add_ox_quiz(1,"În Þinutul breslelor se gãsesc pietre Metin?", false)
add_ox_quiz(1,"Metinul Crimelor apare doar în Þara de foc?", false)
add_ox_quiz(1,"Pe scuturi poate exista bonusul Vitalitate?", true)
add_ox_quiz(1,"De la Îngerul cu coasã putem obþine arme de nivelul 75?", true)
add_ox_quiz(1,"Demonul rege mândru se aflã la etajul ºase în Turnul demonilor?", true)
add_ox_quiz(1,"Bratara lacrimã cer oferã ca bonus ªansa unei lovituri critice?", true)
add_ox_quiz(1,"Scutul leului oferã ªansã de aparare împotriva atacului sura?", true)
add_ox_quiz(1,"Cerceii de abanos îþi oferã Max. PV?", true)
add_ox_quiz(1,"Incantatia calului de nivel 21 se face cu Cartea Cailor Militari?", true)
add_ox_quiz(1,"Licoarea verde îþi poate oferi vitezã de miºcare?", false)
add_ox_quiz(1,"Lada Îngerului cu coasã poate oferi un Veºmânt negru?", true)
add_ox_quiz(1,"Armurile de nivelul 18 oferã suport pentru o singura piatrã?", true)
add_ox_quiz(1,"Armurile de nivelul 66 se pot vinde la Magazinul general?", false)
add_ox_quiz(1,"Fierarul din Harta1 este un vechi prieten de al lui Deokbae?", true)
add_ox_quiz(1,"Poti cãlãri dacã nu ai nivelul 1 la cal?", true)
add_ox_quiz(1,"Calul militar poate fi hrãnit cu Morcovi?", false)
add_ox_quiz(1,"Pentru a îþi exprima emoþiile ai nevoie de Masca emoþiei?", true)
add_ox_quiz(1,"Poti ataca atât timp cât ai echipat un costum sau o rochie de nuntã?", false)
add_ox_quiz(1,"Folosind o iarbã specialã poþi învia calul care a murit?", true)
add_ox_quiz(1,"Folosind Pastila de sânge îþi poþi reseta punctele statusului?", true)
add_ox_quiz(1,"Suma cerutã de Administratorul depozitului este 5000 Yang?", false)
add_ox_quiz(1,"Personajul din Harta1 care citeºte foarte mult se numeºte Soon?", true)
add_ox_quiz(1,"Negustorul de Arme are sãgeþi de vânzare?", true)
add_ox_quiz(1,"Uriel a studiat pietrele Metin?", true)
add_ox_quiz(1,"Pentru a câstiga un razboi trebuie sã ucizi 100 de inamici?", true)
add_ox_quiz(1,"Pentru a evolua o armã de nivelul 65 ai nevoie de un singur Pamflet Scrimã?", true)
add_ox_quiz(1,"Sabia Nimfã poate evolua?", false)
add_ox_quiz(1,"Te poþi casatori cu un jucãtor din alt regat?", false)
add_ox_quiz(1, "Paguba medie ajutã la un damage mai mare al competenþelor?", false)
add_ox_quiz(1, "În Harta1 putem gãsi Metinul Lacomiei?", true)
add_ox_quiz(1, "Abilitãþile calului pot ajunge pânã la M1?", true)
add_ox_quiz(1, "Fânul este hranã pentru calul de nivel 10?", true)
add_ox_quiz(1, "Femeia batrânã te ajuta sã îþi resetezi competentele la nivelul 31?", false)
add_ox_quiz(1, "Testoasa Gigant se gãseºte doar în oaza deºertului Yongbi?", false)
add_ox_quiz(1, "Poþi obþine Cartea transformãrii ucigând Îngerul cu coasã?", false)
add_ox_quiz(1, "Teleporterul te poate teleporta în Þara giganþilor?", false)
add_ox_quiz(1, "Cãpitanul bestie atacã automat?", true)
add_ox_quiz(1, "Putem adãuga finisaje curelelor?", true)
add_ox_quiz(1, "În Padurea fantomelor se gãsesc pietre metin de nivelul 80?", true)
add_ox_quiz(1, "Mineritul este permis începând cu nivelul 25?", false)
add_ox_quiz(1, "Posedatul brutal îºi mai face veacul ºi prin Valea Seungryong?", true)
add_ox_quiz(1, "Caracterul Ninja poate echipa un obiect care ocupã douã spaþii ale inventarului?", true)
add_ox_quiz(1, "Intrarea în Turnul demonilor necesitã o parola?", false)
add_ox_quiz(1, "Se percep costuri la întemeierea unei bresle?", true)
add_ox_quiz(1, "Goo-Pae se aflã în Harta2?", true)
add_ox_quiz(1, "Temniþele maimuþelor au hartã mica?", false)
add_ox_quiz(1, "Temniþa paianjenilor 2 impune o limitã de nivel?", false)
add_ox_quiz(1, "Aurul este moneda de schimb în Metin2?", false)
add_ox_quiz(1, "Arcul spin are vitezã de atac +26%?", false)
add_ox_quiz(1, "Nouã Cozi traieºte în deºert?", false)
add_ox_quiz(1, "Seon-Pyeong seamãnã cu un Sura?", true)
add_ox_quiz(1, "Artificile chinezeºti mãresc viteza de atac?", false)
add_ox_quiz(1, "Licoarea atacului +10 poate fi aruncatã din inventar?", false)
add_ox_quiz(1, "Obþii vreun avantaj cãsãtorindu-te?", true)
add_ox_quiz(1, "Caracterul tau are competenþe de la inceputul jocului?", false)
add_ox_quiz(1, "Arcaºul ciumei sãlbatic are douã capete?", true)
add_ox_quiz(1, "Amazoana arcaº face parte din categoria semi-oamenilor?", true)
add_ox_quiz(1, "Ai nevoie de Perlã viºinie pentru a îmbunãtãþi un Clopot magic la +9?", true)
add_ox_quiz(1, "Poþi gãsi Metinul Sufletului în deºert?", true)
add_ox_quiz(1, "Ai posibilitatea de a ajusta volumul în Metin2?", true)
add_ox_quiz(1, "Chaegirab este tatãl lui Wonda-Rim?", false)
add_ox_quiz(1, "La misiunea de nivel 40 Biologul Chaegirab are nevoie de 20 de Suvenire ale demonilor?", false)
add_ox_quiz(1, "Choung se aflã în Harta1?", false)
add_ox_quiz(1, "Arta de razboi Wu-zi îmbunãtãþeºte G-ul competenþei?", false)
add_ox_quiz(1, "Exista vreun învãþãtor de foc magic?", false)
add_ox_quiz(1, "Cetaþeanul turmentat se gaseºte ºi în Harta2?", false)
add_ox_quiz(1, "Spirit luptãtor comun se aflã la etajul 1 din Turnul demonilor?", false)
add_ox_quiz(1, "În Metin2 poate plouã?", false)
add_ox_quiz(1, "Eun-Jung are o armã?", true)
add_ox_quiz(1, "Exista Metinul Urâciunii?", false)
add_ox_quiz(1, "Poþi cumpara poþiuni de la Huahn-So?", false)
add_ox_quiz(1, "Poþi intra în bãtãlia regatelor de la Administratorul depozitului?", false)
add_ox_quiz(1, "Atacul Sabiei exorcism este redus când este plusatã?", false)
add_ox_quiz(1, "Jungrang este un personaj din Metin2?", false)
add_ox_quiz(1, "Putem obþine Blanã de Yeti de la Yeti?", false)
add_ox_quiz(1, "Pe un Clopot Antic poþi pune doar douã pietre?", false)
add_ox_quiz(1, "Ai nevoie de o piatrã preþioasã pentru a îmbunataþii armura de nivelul 42 la +5?", false)
add_ox_quiz(1, "Flãcãrile au patru picioare?", true)
add_ox_quiz(1, "În Catacomba Diavolului se poate intra la orice nivel?", false)
    add_ox_quiz(1, "Poti face 5 skilluri la P la nivelul 86?", true)
    add_ox_quiz(1, "Putem crea pe metin2 copaci ?", true)
    add_ox_quiz(1, "Acest server este creat de GameForge?", false)
    add_ox_quiz(1, "Metin2 este o creatie a omului frumoasa?", false)
    add_ox_quiz(1, "Pe unele private putem intra de la orice lv la etajul 8 in DT?", true)
    add_ox_quiz(1, "Putem strica un server aruncand yang pe jos??", true)
    add_ox_quiz(1, "Este adevarat ca putem face un metal magic ?", true)
    add_ox_quiz(1, "Pe un client putem schimba muzica din BGM?", true)
    add_ox_quiz(1, " Metin2 A fost creat in 2007? ", true)
    add_ox_quiz(1, "Poti in general sterge un caracter cu codul 1234567 ??", false)
    add_ox_quiz(1, "2+2+2+2+3+3= 14?", false)
    add_ox_quiz(1, "Steaua a fost finantata in anul 1942?", false)
    add_ox_quiz(1, "Inainte Serverele hamachi erau cele mai populate??", true)
    add_ox_quiz(1, "In prezent la servere se folosesc dedicatele ?", true)
    add_ox_quiz(1, "In map2 il gasim pe Deo-kabe?", true)
    add_ox_quiz(1, "Pe Metin2Ro putem cumpara un fms de la magazinul de arme?", false)
    add_ox_quiz(1, "Xampp este cel mai folosit pentru creare de site?", false)
    add_ox_quiz(1, "Putem intra in PC altuia cu Team Viewer?", true)
    add_ox_quiz(1, "Langa negustorul de arme se afla 1 tun?", false)
    add_ox_quiz(1, "Putem modifica un NPC intrand in fillezilla?", true)
    add_ox_quiz(1, "Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori?", true)
    add_ox_quiz(1, "Hi5 este de domeniu vechi?", true)
    add_ox_quiz(1, "UPC este cea mai buna retea de Internet?", false)
    add_ox_quiz(1, "Putem asculta muzica cu Winamp?", true)
    add_ox_quiz(1, "Avast! este cel mai bun antivirus??", true)
    add_ox_quiz(1, "Putem modifica valoarea unei arme prin navicat?", true)
    add_ox_quiz(1, "La Metin2Ro fisierele din pack sunt .eix /.epk?", true)
    add_ox_quiz(1, "Traian Basescu va renunta la presidentie in 2014??", false)
    add_ox_quiz(1, "In v5 avem nevoie contra semioameni si diavol?", true)
    add_ox_quiz(1, "Crezi ca Metin2 este cel mai folosit joc online de utilizatori?", false)
    add_ox_quiz(1, "In v3 pe officiale putem intra de la nivelul 74?", false)
    add_ox_quiz(1, "Pe metin2ro prima misiune de la biolog este cea cu dintii de ork?", false)
    add_ox_quiz(1, "Seful ork de pe langa templu are nivelul 47?", false)
    add_ox_quiz(1, "Exista o abilitate la breasla care creste Max HP?", false)
    add_ox_quiz(1, "Poate un peste dropa 1 scoica?", true)
    add_ox_quiz(1, "In Padurea rosie sunt minereuri?", false)
    add_ox_quiz(1, "O piatra anti razboinic +2 pune 11% impotriva?", false)
    add_ox_quiz(1, "Exista un nivel de calificare mai ridicat decât G?" true)
    add_ox_quiz(1, "Turnul demonilor are 9 etaje?" true)
    add_ox_quiz(1, "Metinul Diavolului este de lv 50?", false)
    add_ox_quiz(1, "Exista bratara de lv 38?", true)
    add_ox_quiz(1, "Spiritele padurii au un sef?", false)
    add_ox_quiz(1, "Exista Moartea Rosie in DT?", false)
    add_ox_quiz(1, "Pantofii de vant au viteza de miscare 40%?", false)
    add_ox_quiz(1, "Este posibil sa se grupeze 3 jucatori din 3 regate diferite?", false)
    add_ox_quiz(1, "Doar razboinicii pot avea magia : corp puterinc?", true)
    add_ox_quiz(1, "Administratorul de lupte are o sabie in mana?", false)
    add_ox_quiz(1, "Pe Metin2ro este 20% sabie aparare?", false)
    add_ox_quiz(1, "Dragonul de gheata poate zbura?", true)
    add_ox_quiz(1, "Sfanta o poate purta numai sura pe Metin2ro?", false)
    add_ox_quiz(1, "Exista inel de exp de 30 de zile?", false)
    add_ox_quiz(1, "Depozitul are un topor in mana?", true)
    add_ox_quiz(1, "Armura otel negru +9 o putem purta la lv 70?", true)
    add_ox_quiz(1, "Pantofii Phoenix sunt de lv 51?", false)
    add_ox_quiz(1, "Clopotul cer si pamant are paguba medie?", false)
    add_ox_quiz(1, "Putem pune pe iteme maxim 6 bns?", false)
    add_ox_quiz(1, "La un specialist brutal poate dropa FMS +4?", false)
    add_ox_quiz(1, "Poti ataca un mob lana un portal?", false)
    add_ox_quiz(1, "Aristotel a fost profesorul lui Alexandru Cel Mare?", true)
    add_ox_quiz(1, "Fierarul tine un fierastrau in mana?", false)
    add_ox_quiz(1, "In catacombele diavolului poti distruge piatra sperantei?", true)
    add_ox_quiz(1, "Tyrax are puteri magice?", true)
    add_ox_quiz(1, "V-a putea scapa dragonul din temnita intunecata?", true)
    add_ox_quiz(1, "Poti creea o sulita cu ajutorul gardianului ascariei?", false)
    add_ox_quiz(1, "Accesoriile dragonului sunt primite de la Zei?", false)
    add_ox_quiz(1, "Paznicul ascariei tine in mana o secure?", true)
    add_ox_quiz(1, "PC inseamna Personal Computer?", true)
    add_ox_quiz(1, "Tigrul alb se gaseste doar pe teritoriul Indiei?", true)
    add_ox_quiz(1, "Poti pescui un peste auriu?", true)
    add_ox_quiz(1, "Sabia otravita +6 are viteza de atac 27?", false)
    add_ox_quiz(1, "Ingerul cu coasa se afla la etajul 9 in DT?", true)
    add_ox_quiz(1, "Vanzatoarea de licori are 2 cozi pe unele servere?", true)
    add_ox_quiz(1, "Ai nevoie de 3 chei rasucite pentru a intra la dragonul albastru?", true)
add_ox_quiz(1,"Poti face 5 skilluri la P la nivelul 86?",true)
add_ox_quiz(1,"Turcia se intinde pe 2 continente?",true)
add_ox_quiz(1,"A fost Suceava cetatea de scaun a Moldovei?",true)
add_ox_quiz(1,"Este Atena capitala Greciei?",true)
add_ox_quiz(1,"Este Vilnius capitala Lituaniei?",true)
add_ox_quiz(1,"Daca adaugam A Treia Mana Yang-ul ce cade pe jos se culege automat?",true)
add_ox_quiz(1,"Pietrele Metin de Nivelul 55 dropeaza armuri de Nivelul 54?",true)
add_ox_quiz(1,"CarolI a avut cea mai mare domnie in Romania?",true)
add_ox_quiz(1,"H2SO4 este acidul clorhidric?",false)
add_ox_quiz(1,"Putem crea pe metin2 copaci ?",true)
add_ox_quiz(1,"Acest server este creat de GameForge?",false)
add_ox_quiz(1,"Metin2 este o creatie a omului frumoasa?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe unele private putem intra de la orice lv la etajul 8 in DT?",true)
add_ox_quiz(1,"Putem strica un server aruncand yang pe jos??",true)
add_ox_quiz(1,"Este adevarat ca putem face un metal magic ?",true)
add_ox_quiz(1,"Pe un client putem schimba muzica din BGM?",true)
add_ox_quiz(1," Metin2 A fost creat in 2007? ",true)
add_ox_quiz(1,"Poti in general sterge un caracter cu codul 1234567 ??",false)
add_ox_quiz(1,"2+2+2+2+3+3= 14?",true)
add_ox_quiz(1,"Steaua a fost finantata in anul 1942?",false)
add_ox_quiz(1,"Inainte Serverele hamachi erau cele mai populate??",true)
add_ox_quiz(1,"In prezent la servere se folosesc dedicatele ?",true)
add_ox_quiz(1,"In map2 il gasim pe Deo-kabe?",true)
add_ox_quiz(1,"Pe Metin2Ro putem cumpara un fms de la magazinul de arme?",false)
add_ox_quiz(1,"Xampp este cel mai folosit pentru creare de site?",false)
add_ox_quiz(1,"Putem intra in PC altuia cu Team Viewer?",true)
add_ox_quiz(1,"Langa negustorul de arme se afla 1 tun?",false)
add_ox_quiz(1,"Putem modifica un NPC intrand in fillezilla?",true)
add_ox_quiz(1,"Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori?",true)
add_ox_quiz(1,"Hi5 este de domeniu vechi?",true)
add_ox_quiz(1,"UPC este cea mai buna retea de Internet?",false)
add_ox_quiz(1,"Putem asculta muzica cu Winamp?",true)
add_ox_quiz(1,"Avast! este cel mai bun antivirus??",true)
add_ox_quiz(1,"Putem modifica valoarea unei arme prin navicat?",true)
add_ox_quiz(1,"La Metin2Ro fisierele din pack sunt protejate?",false)
add_ox_quiz(1,"Traian Basescu va renunta la presidentie in 2014??",false)
add_ox_quiz(1,"In v5 avem nevoie contra semioameni si diavol?",true)
add_ox_quiz(1,"Crezi ca Metin2 este cel mai folosit joc online de utilizatori?",false)
add_ox_quiz(1,"In v3 pe officiale putem intra de la nivelul 74?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe metin2ro prima misiune de la biolog este cea cu dintii de ork?",false)
add_ox_quiz(1,"Seful ork de pe langa templu are nivelul 47?",false)
add_ox_quiz(1,"Exista o abilitate la breasla care creste Max HP?",false)
add_ox_quiz(1,"Poate un peste dropa 1 scoica?",true)
add_ox_quiz(1,"In Padurea rosie sunt minereuri?",false)
add_ox_quiz(1,"O piatra anti razboinic +2 pune 11% impotriva?",false)
add_ox_quiz(1,"Exista un nivel de calificare mai ridicat decât G?",true)
add_ox_quiz(1,"Turnul demonilor are 9 etaje?",true)
add_ox_quiz(1,"Metinul Diavolului este de lv 50?",false)
add_ox_quiz(1,"Exista bratara de lv 38?",true)
add_ox_quiz(1,"Spiritele padurii au un sef?",false)
add_ox_quiz(1,"Exista Moartea Rosie in DT?",false)
add_ox_quiz(1,"Pantofii de vant au viteza de miscare 40%?",false)
add_ox_quiz(1,"Este posibil sa se grupeze 3 jucatori din 3 regate diferite?",false)
add_ox_quiz(1,"Doar razboinicii pot avea magia : corp puterinc?",true)
add_ox_quiz(1,"Administratorul de lupte are o sabie in mana?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe Metin2ro este 20% sabie aparare?",false)
add_ox_quiz(1,"Dragonul de gheata poate zbura?",true)
add_ox_quiz(1,"Sfanta o poate purta numai sura pe Metin2ro?",false)
add_ox_quiz(1,"Exista inel de exp de 30 de zile?",false)
add_ox_quiz(1,"Depozitul are un topor in mana?",true)
add_ox_quiz(1,"Armura otel negru +9 o putem purta la lv 70?",true)
add_ox_quiz(1,"Pantofii Phoenix sunt de lv 51?",false)
add_ox_quiz(1,"Clopotul cer si pamant are paguba medie?",false)
add_ox_quiz(1,"Putem pune pe iteme maxim 6 bns?",false)
add_ox_quiz(1,"La un specialist brutal poate dropa FMS +4?",false)
add_ox_quiz(1,"Poti ataca un mob lana un portal?",false)
add_ox_quiz(1,"Aristotel a fost profesorul lui Alexandru Cel Mare?",true)
add_ox_quiz(1,"Fierarul tine un fierastrau in mana?",false)
add_ox_quiz(1,"In catacombele diavolului poti distruge piatra sperantei?",true)
add_ox_quiz(1,"Tyrax are puteri magice?",true)
add_ox_quiz(1,"V-a putea scapa dragonul din temnita intunecata?",true)
add_ox_quiz(1,"Poti creea o sulita cu ajutorul gardianului ascariei?",false)
add_ox_quiz(1,"Accesoriile dragonului sunt primite de la Zei?",false)
add_ox_quiz(1,"Paznicul ascariei tine in mana o secure?",true)
add_ox_quiz(1,"PC inseamna Personal Computer?",true)
add_ox_quiz(1,"Tigrul alb se gaseste doar pe teritoriul Indiei?",true)
add_ox_quiz(1,"Poti pescui un peste auriu?",true)
add_ox_quiz(1,"Sabia otravita +6 are viteza de atac 27?",false)
add_ox_quiz(1,"Ingerul cu coasa se afla la etajul 9 in DT?",true)
add_ox_quiz(1,"Vanzatoarea de licori are 2 cozi pe unele servere?",true)
add_ox_quiz(1,"Ai nevoie de 3 chei rasucite pentru a intra la dragonul albastru?",true)
add_ox_quiz(1,"Izbitura la Perfect Master are nevoie de 210 MP( Mana Points )?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai cunoscut tovaras de lupta a lui Che Guevara a fost Fidel Castro?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai mare imperiu indian care a aparut î️n jurul anului 325 a fost Imperiul lui Harappa?",false)
add_ox_quiz(1,"Imparatul roman care i-a î️nvinuit pe crestini de incendierea Romei a fost Traian?",false)
add_ox_quiz(1,"Domnitorul care a mutat capitala Tarii Romanesti la Bucuresti a fost Gheorghe Ghica?",true)
add_ox_quiz(1,"Putem crea pe metin2 copaci?",true)
add_ox_quiz(1,"Acest server este creat de GameForge?",false)
add_ox_quiz(1,"Metin2 este o creatie a omului frumoasa?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe serverul ForgottenWorld2 putem intra de la orice lv la etajul 7 in DT",true)
add_ox_quiz(1,"Putem strica un server aruncand mult yang pe jos?",true)
add_ox_quiz(1,"Pe acest server metalul magic se poate crea la un npc anume?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe un client putem schimba muzica din BGM?",false)
add_ox_quiz(1,"Metin2 A fost creat in 1980?",false)
add_ox_quiz(1,"Poti in general sterge un caracter cu codul 1234567?",false)
add_ox_quiz(1,"2+2+2+2+3+3= 14??",true)
add_ox_quiz(1,"2x2+2x0= 2?",false)
add_ox_quiz(1,"Nisipul de Cuart are drop in Catacomba Diavolului?",false)
add_ox_quiz(1,"Inainte Serverele hamachi erau cele mai populate?",true)
add_ox_quiz(1,"In map2 il gasim pe Taietorul de lemne?",true)
add_ox_quiz(1,"Pe toate serverele Metin2 putem cumpara un fms de la magazinul de arme?",false)
add_ox_quiz(1,"Xampp este cel mai folosit pentru creare de site?",false)
add_ox_quiz(1,"NEH este cea mai mare firma de hosting din tara?",false)
add_ox_quiz(1,"Langa negustorul de arme se afla 1 tun?",false)
add_ox_quiz(1,"Putem modifica un NPC accesand WinSCP?",true)
add_ox_quiz(1,"Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori?",true)
add_ox_quiz(1,"UPC este cea mai buna retea de Internet?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe ForgottenWorld2 fisierele din pack sunt .eix /.epk?",false)
add_ox_quiz(1,"Traian Basescu va renunta la presidentie in 2014?",false)
add_ox_quiz(1,"In v4 avem nevoie contra semi-oameni si diavol?",false)
add_ox_quiz(1,"Crezi ca Metin2 este cel mai folosit joc online de utilizatori?",false)
add_ox_quiz(1,"In v3 pe officiale putem intra de la nivelul 70?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe officiale prima misiune de la biolog este cea cu dintii de ork?",false)
add_ox_quiz(1,"Seful ork de pe langa templu are nivelul 47?",false)
add_ox_quiz(1,"Poti cumpara un Foc de Tabara de la Pescar?",true)
add_ox_quiz(1,"Internet Explorer este inclus in pachetul Windows?",true)
add_ox_quiz(1,"Capitala Daciei Romane a fost Ulpia Traiana Sarmisegetuza?",true)
add_ox_quiz(1,"Limba mandarina este un dialect al limbii chineze vorbit in partea de nord a Chinei?",true)
add_ox_quiz(1,"China este situata in Asia de Nord?",false)
add_ox_quiz(1,"Jungrang este NPC in Metin2?",false)
add_ox_quiz(1,"Metinul Necazului este de Nivelul 5?",false)
add_ox_quiz(1,"Koe-Pung poarta o masca?",true)
add_ox_quiz(1,"Ai nevoie de Colier de Jade +1 pentru misiunea de la LvL 36(Fratele lui Mirinie)?",false)
add_ox_quiz(1,"Poti cumpara un Foc de Tabara de la Pescar?",true)
add_ox_quiz(1,"Exista Memoriale in V1?",true)
add_ox_quiz(1,"A fost megaupload.com inchis de FBI?",true)
add_ox_quiz(1,"Este Microsoft Wordul inclus in pachetul Windows?",false)
add_ox_quiz(1,"Trebuie sa ai cel putin 35 de ani pentru a deveni presedinte?",true)
add_ox_quiz(1,"Exista modelul Iphone 4S?",true)
add_ox_quiz(1,"In Map1 o gasim pe Mirinie?",true)
add_ox_quiz(1,"O putem gasi pe Regina Paianjenilor in V2?",false)
add_ox_quiz(1,"La Piatra Metin de Nivelul 80 cade Otel?",false)
add_ox_quiz(1,"Fierarul il gasim numai in Map1?",false)
add_ox_quiz(1,"Te poti casatori la level 25 pe orice server de Metin2?",true)
add_ox_quiz(1,"Poate un Razboinic sa poarte arma Lama Demon de Nivelul 70?",false)
add_ox_quiz(1,"In V3 avem nevoie de bonusul Tare Importiva Semi-Oamenilor?",true)
add_ox_quiz(1,"Beduini din Desertul Yongbi sunt considerati Semi-Oameni?",false)
add_ox_quiz(1,"Este Istanbulul capitala Turciei?",false)
add_ox_quiz(1,"Turcia se intinde pe 2 continente?",true)
add_ox_quiz(1,"A fost Suceava cetatea de scaun a Moldovei?",true)
add_ox_quiz(1,"Este Atena capitala Greciei?",true)
add_ox_quiz(1,"Este Vilnius capitala Lituaniei?",true)
add_ox_quiz(1,"Daca adaugam A Treia Mana Yang-ul ce cade pe jos se culege automat?",true)
add_ox_quiz(1,"Pietrele Metin de Nivelul 55 dropeaza armuri de Nivelul 54?",true)
add_ox_quiz(1,"CarolI a avut cea mai mare domnie in Romania?",true)
add_ox_quiz(1,"H2SO4 este acidul clorhidric?",false)
add_ox_quiz(1,"Poti intra in Turnul Demonilor incepand cu level 40?",true)
add_ox_quiz(1,"Regina Paianjen este de nivel 62?",true)
add_ox_quiz(1,"Pot fi skill-urile master la 22 de puncte?",false)
add_ox_quiz(1,"In v2 poti dropa scuturi de 61?",true)
add_ox_quiz(1,"FMS-ul este dropat la regele demon?",false)
add_ox_quiz(1,"Putem gasi lingouri de aur in pietrele metin?",false)
add_ox_quiz(1,"Dropeaza pietrele metin de nivel 90 oteluri?",true)
add_ox_quiz(1,"Fierarul xista doar in map1?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe serverul nostru levelul maxim este de 127?",true)
add_ox_quiz(1,"Poate un razboinic sa poarte Lama Dinte Stafie de la level 65?",false)
add_ox_quiz(1,"In Grota Exilului ai nevoie de Semi-Om si Aparare impotriva demonilor?",true)
add_ox_quiz(1,"Un ninja poate folosi 2 doar feluri de arme. Arc si pumnale",false)
add_ox_quiz(1,"In metin exista doar 3 regate?",true)
add_ox_quiz(1,"Putem face o breasla de la level 30?",false)
add_ox_quiz(1,"Sura poate purta numai sabii?",true)
add_ox_quiz(1,"In map2 ,metinele dropeaza Piatra Spiritului?",false)
add_ox_quiz(1,"A treia mana aduna tot yangul de pe jos?",true)
add_ox_quiz(1,"Driadele din padurea rosie dropeaza armuri de level 54?",true)
add_ox_quiz(1,"Al 2-lea nume al Grotei Exilului este Atlantida?",true)
add_ox_quiz(1,"Primul player Metin2 a intrat in 3 noiembrie, 2004?",false)
add_ox_quiz(1,"Creatorul metinului este GameForge?",true)
add_ox_quiz(1,"Trebuie sa ai nivelul 86 pentru a avea toate skill-urile la Perfect Master?",true)
add_ox_quiz(1,"Itemele epice sunt pentru level mic?",false)
add_ox_quiz(1,"Poti purta un otel de la nivelul 50?",false)
add_ox_quiz(1,"Este George Brush in present presedinte al Americii?",false)
add_ox_quiz(1,"O sabie celesta are un atac de 457-498?",false)
add_ox_quiz(1,"Pantofi zeului dragon,se transforma?",true)
add_ox_quiz(1,"Colier dragon de aur,regenereaza pv cu 25%?",false)
add_ox_quiz(1,"Nikola Tesla a inceput teoria celor trei culori ale luminii?",false)
add_ox_quiz(1,"Un copac este o trufa?",false)
add_ox_quiz(1,"Oxalis este denumirea latina pentru narcisa alba?",false)
add_ox_quiz(1,"Saint Peter a pictat tabloul cele trei gratii?",false)
add_ox_quiz(1,"Johannes Gutenberg a tiparit prima biblie?",true)
add_ox_quiz(1,"In TVA se regasesc taxele indirecte?",false)
add_ox_quiz(1,"EA este simbolul pentru Emiratele Arabe Unite?",false)
add_ox_quiz(1,"Madrid este Capitala Croatie?",false)
add_ox_quiz(1,"Viena este capitala Austriei?",true)
add_ox_quiz(1,"Poti planta copaci pe metin?",true)
add_ox_quiz(1,"Marmura binecuvantata esuaza?",true)
add_ox_quiz(1,"Fierarul e un bulangiu care sparge iteme?",true)
add_ox_quiz(1,"Otravita are 100-140 atac la +0",true)
add_ox_quiz(1,"se pot obtine armuri masca stafie de la metine de lv 50?",true)
add_ox_quiz(1,"Pentru a intra in mapa cu metine ai nevoie de inima lui bera?",true)
add_ox_quiz(1,"In map1 este un portal care va conduce in v2?",false)
add_ox_quiz(1,"Mirine are un frate?",true)
add_ox_quiz(1,"Prima versiune de Internet Explorer (IE 1.0) a aparut in 1995?",true)
add_ox_quiz(1,"Brasovul a fost infiintat de catre Cavalerii Teutoni in anul 1211?",true)
add_ox_quiz(1,"Ingerul cu coasa are PV 522500?",true)
add_ox_quiz(1,"Mopedul este un hibrid intre motocicleta si bicicleta?",true)
add_ox_quiz(1,"Liverpool-Londra este prima cale ferata din lume?",true)
add_ox_quiz(1,"Morpheus este eroul legendar al Iliadei?",false)
add_ox_quiz(1,"Din Siria s-a adus prima oara spanacul?",false)
add_ox_quiz(1,"Odin este sfantul protector al Norvegiei?",false)
add_ox_quiz(1,"Solomon a fost al doilea rege al Israelului?",false)
add_ox_quiz(1,"Imnul Greciei are 158 de strofe?",true)
add_ox_quiz(1,"Emil Cioran a fost cel mai mare sculptor?",false)
add_ox_quiz(1,"Mihai Eminescu s-a nascut in 15 ianuarie 1850?",true)
add_ox_quiz(1,"Bomboana poate fi folosita doar la un sex feminin?",true)
add_ox_quiz(1,"Ingerul cu coasa are PV 522500?",true)
add_ox_quiz(1,"Metin Jeon-Un dropeaza Sabie Batalie?",true)
add_ox_quiz(1,"Papuci Pasare foc+9 au aparare 5+10 =15?",true)
add_ox_quiz(1,"Cizme De Nimbus evita atacul de sageti?",true)
add_ox_quiz(1,"Cu Metal Magic sansa unui item e 100%?",false)
add_ox_quiz(1,"Cheia Rasucita deschide Camera de Cristal?",true)
add_ox_quiz(1,"Dovlecii se dropeaza in orice MAPA?",true)
add_ox_quiz(1,"Evantaiul Fulger Sfant are un atac de 105-101?",false)
add_ox_quiz(1,"La cainii pica Marmura Binecuvantata?",false)
add_ox_quiz(1,"Rama se foloseste pentru Pescuit?",true)
add_ox_quiz(1,"Cetatean turmentat e un betiv care distruge iteme?",true)
add_ox_quiz(1,"Nivelul maxim al tarnacopului este +9?",true)
add_ox_quiz(1,"In desertul Yongbi se gaseste apa?",true)
add_ox_quiz(1,"In tinutul breslelor se gasesc metine?",false)
add_ox_quiz(1,"In tara de foc sunt metine de nivel 65?",true)
add_ox_quiz(1,"La metinul de nivel 80 pica pietre?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe orice armura poate intra inteligenta?",false)
add_ox_quiz(1,"Din Lada Ingerului cu Coasa pica Sabie Otravita?",true)
add_ox_quiz(1,"Demon rege mandru este situat la etajul 6 in DT?",true)
add_ox_quiz(1,"Colier Lacrima Cer+9 ofera 20% CRITIC?",false)
add_ox_quiz(1,"Scut tigru ofera aparare contra Sura?",false)
add_ox_quiz(1,"Bratara Zeului Dragon are 50 semi om?",false)
add_ox_quiz(1,"Mopedul este un hibrid intre motocicleta si bicicleta?",true)
add_ox_quiz(1,"Liverpool-Londra este prima cale ferata din lume?",true)
add_ox_quiz(1,"Mutu Adrian este supranumit Cobra?",false)
add_ox_quiz(1,"Morpheus este eroul legendar al Iliadei?",false)
add_ox_quiz(1,"Cosuri se numesc golurile in bachet?",true)
add_ox_quiz(1,"In statul Texas se afla Kennedy Space Center?",false)
add_ox_quiz(1,"Slo este capitala Suediei?",false)
add_ox_quiz(1,"Din Siria s-a adus prima oara spanacul?",false)
add_ox_quiz(1,"Braziliana este limba oficiala in Brazilia?",false)
add_ox_quiz(1,"Laika a fost primul om in spatiu?",false)
add_ox_quiz(1,"Clandestin este persoana care intra ilegal intr-o tara?",true)
add_ox_quiz(1,"Compasul iti arata punctele cardinale?",false)
add_ox_quiz(1,"Panama are capitala la Panama?",true)
add_ox_quiz(1,"Mozart a compus concertul Brandemburg Numarul 3?",false)
add_ox_quiz(1,"Odin este sfantul protector al Norvegiei?",false)
add_ox_quiz(1,"Sange inchegat este sange coagulat?",true)
add_ox_quiz(1,"Cortex se mai numeste scoarta cerebrala?",true)
add_ox_quiz(1,"Turnul din Pisa se afala in Milano?",false)
add_ox_quiz(1,"T.Edison a inventat telescopul?",false)
add_ox_quiz(1,"Libelula este insecta care produce lumina?",false)
add_ox_quiz(1,"Pinnochio este papusa de lemn transformata in copil?",true)
add_ox_quiz(1,"Capitala statului american Virginia este Dallas?",false)
add_ox_quiz(1,"Camila produce lapte care nu curge?",true)
add_ox_quiz(1,"Solomon a fost al doilea rege al Israelului?",false)
add_ox_quiz(1,"Amintiri din copilarie a fost scris de Liviu Rebreanu?",false)
add_ox_quiz(1,"Bedrock este orasul unde locuieste familia Flinstone?",true)
add_ox_quiz(1,"Savana este o campie intinsa?",true)
add_ox_quiz(1,"Este dunarea cel mai lung fluviu din europa?",false)
add_ox_quiz(1,"Cucul isi depune oua in cuiburi straine?",true)
add_ox_quiz(1,"Spaniola este vorbita de peste 500 de milioane de oameni la nivel global?",true)
add_ox_quiz(1,"Rechinul-balena este cel mai mare peste din lume?",true)
add_ox_quiz(1,"Dinozaurii terestri au disparut acum 65 de milioane de ani?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai batran cal din lume, denumit “Batranul Billy”, a trait 62 de ani?",true)
add_ox_quiz(1,"Termenul “banca” provine din italienescul “banco”?",true)
add_ox_quiz(1,"Circumcizia se face atat la barbati cat si la femei?",true)
add_ox_quiz(1,"Strutul este cea mai mare pasare?",true)
add_ox_quiz(1,"Prima versiune de Internet Explorer (IE 1.0) a aparut in 1995?",true)
add_ox_quiz(1,"Proiectul celebrului browser a fost lansat in vara anului 1994?",true)
add_ox_quiz(1,"Limba engleza este limba nativa a peste 300 milioane de oameni?",true)
add_ox_quiz(1,"Brasovul a fost infiintat de catre Cavalerii Teutoni in anul 1211?",true)
add_ox_quiz(1,"Bucurestiul este a 6 capitala din UE ca marime?",true)
add_ox_quiz(1,"Oamenii sunt obisnuiti sa recicleze din cele mai vechi timpuri?",true)  
add_ox_quiz(1,"Sofranul este cel mai scump condiment din lume?",true)  
add_ox_quiz(1,"Brasovul a fost infiintat de catre Cavalerii Teutoni in anul 1211?",true)  
add_ox_quiz(1,"Marele Zid Chinezesc este una din cele “7 noi minuni ale lumii?",true)
add_ox_quiz(1,"“Marketing Mix” – ul a fost inventat la inceputul anilor `60?",true)  
add_ox_quiz(1,"Un fir de par uman poate suporta 3 kg?",true)
add_ox_quiz(1,"Lungimea penisului este egala cu 2 x lungimea degetului mare?",true)
add_ox_quiz(1,"Osul femur este mai solid decât betonul?",true)
add_ox_quiz(1,"Inima unei femei bate mai repede decât cea a unui barbat?",true)
add_ox_quiz(1,"Exista aproximativ 1 milion de bacterii pe fiecare dintre picioarele tale?",true)
add_ox_quiz(1,"Femeile clipesc de doua ori mai des decât barbatii?",true)
add_ox_quiz(1,"Pielea ta cântareste î️n medie, de doua ori mai multe decât creierul?",true)
add_ox_quiz(1,"Daca saliva nu poate dizolva ceva, nu-l poti gusta?",true)
add_ox_quiz(1,"Hainele sunt mai calduroase daca sunt pufoase?",true)
add_ox_quiz(1,"Cucuveaua e singura pasare din lume care vede culoarea albastra?",true)
add_ox_quiz(1,"Sigura felina care nu-si poate retrage ghearele este ghepardul?",true)
add_ox_quiz(1,"Sunetul scos de rate n-are ecou. Nimeni nu stie de ce?",true)
add_ox_quiz(1,"Limba cameleonului raportata la corp este de 5:1?",true)
add_ox_quiz(1,"Albinele, broastele testoase si termitele sunt complet surde?",true)
add_ox_quiz(1,"Sobolanii rezista mai mult fara apa decat camilele?",true)
add_ox_quiz(1,"Cea mai apropiata ruda a lui Tyrranosaurus Rex , este gaina?",true)
add_ox_quiz(1,"O vaca se imbata daca mananca prea multe mere?",true)
add_ox_quiz(1,"Alunele se folosesc la fabricarea dinamitei?",true)
add_ox_quiz(1,"Viteza de propagare a durerii in corpul uman este : 110 m/s?",true)
add_ox_quiz(1,"Supravietuitori in cazul scufundarii Titanicului sunt si 2 caini?",true)
add_ox_quiz(1,"Albert Einstein a inceput sa vorbeasca la varsta de 6 ani?",true)
add_ox_quiz(1,"Imnul Greciei are 158 de strofe?",true)
add_ox_quiz(1,"Creierul uman are capacitatea de stocare de 1 trilion de byte, sau 1164153 gigabyte?",true)
add_ox_quiz(1,"Atunci cand omul stranuta i se opreste inima pentru o milisecunda?",true)
add_ox_quiz(1,"Sunetul apei calmeaza un bebe plângacios?",true)
add_ox_quiz(1,"Intr-o singura perna se pot gasi peste 100.000 de paraziti?",true)
add_ox_quiz(1,"Girafele isi folosest limba lunga de circa 50 cm pentru a-si cureta urechile?",true)
add_ox_quiz(1,"Stiai ca un pui de elefant cantareste la nastere circa 100 kg?",true)
add_ox_quiz(1,"Stiai ca oile au fost domesticite in anul jurul anului 10.000 i.Hr?",true)
add_ox_quiz(1,"Este dunarea cel mai lung fluviu din europa?",false)
add_ox_quiz(1,"Cucul isi depune oua in cuiburi straine?",true)
add_ox_quiz(1,"Spaniola este vorbita de peste 500 de milioane de oameni la nivel global?",true)
add_ox_quiz(1,"Rechinul-balena este cel mai mare peste din lume?",true)
add_ox_quiz(1,"Dinozaurii terestri au disparut acum 65 de milioane de ani?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai batran cal din lume, denumit “Batranul Billy”, a trait 62 de ani?",true)
add_ox_quiz(1,"Cultivarea arborelul de cacao este atestata documentar inca din anul 1100 i.Hr.?",true)
add_ox_quiz(1,"Termenul “banca” provine din italienescul “banco”?",true)
add_ox_quiz(1,"Albumul Thriller al lui Michael Jackson este cel mai bine vandut album din toate timpurile?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai batran barbat din lume in viata in prezent (ianuarie 2009) este Tomoji Tanabe?",true)
add_ox_quiz(1,"In Grecia Antica, preputul era considerat una dintre “cele mai utile podoabe ale corpului?",true)
add_ox_quiz(1,"Circumcizia se face atat la barbati cat si la femei?",true)
add_ox_quiz(1,"Strutul este cea mai mare pasare?",true)
add_ox_quiz(1,"Pana in 1992, atat Jocurile Olimpice de iarna cat si cele de vara se desfasurau in acelasi an?",true)
add_ox_quiz(1,"De doi ani (2007 si 2008), Google detine suprematia in Fortune 100 Best Companies To Work For?",true)
add_ox_quiz(1,"Prima generatie de telefoane mobile (AMPS si NMT) a aparut in Japonia, in anul 1979?",true)
add_ox_quiz(1,"Prima versiune de Internet Explorer (IE 1.0) a aparut in 1995?",true)
add_ox_quiz(1,"Proiectul celebrului browser a fost lansat in vara anului 1994?",true)
add_ox_quiz(1,"Limba engleza este limba nativa a peste 300 milioane de oameni?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai lung cuvant din limba romana este pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza?",true)
add_ox_quiz(1,"Brasovul a fost infiintat de catre Cavalerii Teutoni in anul 1211?",true)
add_ox_quiz(1,"Clujul este al treilea oras al Romaniei dupa numarul de locuitori (310 243, in 2007)?",true)
add_ox_quiz(1,"Cerceii de lacrima cerului iti ofera PV?",false)
add_ox_quiz(1,"Un cal de nivelul 21 este denumit Cal Militar?",true)
add_ox_quiz(1,"Un GA este considerat Administratorul Server-ului?",true)
add_ox_quiz(1,"Licoarea Verde mareste viteza de miscare?",false)
add_ox_quiz(1,"In metin2, cuvantul Item este sinonim pentru obiect?",true)
add_ox_quiz(1,"Dragonul Rosu este un Sef?",false)
add_ox_quiz(1,"In lada Ingerului cu Coasa poate fi gasita Armura de Vant Negru?",true)
add_ox_quiz(1,"Vaca Face Miere dulce?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe armura de nivelul 1, exista suport doar pentru 1 piatra?",true)
add_ox_quiz(1,"Intrarea in Ascaria se face numai de la nivelul 80?",false)
add_ox_quiz(1,"Monedele din timpul lui Iulius Cezar au fata lui gravata pe ele?",true)
add_ox_quiz(1,"Ziua muncii este pe 1 Martie?",false)
add_ox_quiz(1,"Capitala Kazahstanului este Alma-Ata?",false)
add_ox_quiz(1,"Versurile imnului national sunt aceleasi din poezia Un Rasunet?",true)
add_ox_quiz(1,"Revolutia Romana a fost in 1989?",true)
add_ox_quiz(1,"Poezia Luceafarul are 91 de strofe?",false)
add_ox_quiz(1,"Napoleon Bonaparte a castigat batalia de la Waterloo?",false)
add_ox_quiz(1,"Capitala SUA este New York?",false)
add_ox_quiz(1,"MO este inamicul lui FOCA?",false)
add_ox_quiz(1,"MO si Foca au fost rapiti de extraterestrii?",true)
add_ox_quiz(1,"MO l-a amenintat pe FOCA cu stilul Phoo Thay?",true)
add_ox_quiz(1,"Arhimede a fost un fizician?",true)
add_ox_quiz(1,"Stephen Hawking a murit in 2009?",false)
add_ox_quiz(1,"Istoria studiaza si cultura?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai pronuntat cuvant din lume este OK?",true)
add_ox_quiz(1,"Cea mai vorbita limba din lume este chineza?",true)
add_ox_quiz(1,"Pe steagul Canadei, se afla o frunza de artar?",true)
add_ox_quiz(1,"Un limbaj vulgar inseamna un limbaj prietenos?",false)
add_ox_quiz(1,"Forum este un cuvant provenit din latina?",true)
add_ox_quiz(1,"Toate Panzele Sus! este o carte a lui Jules Verne?",false)
add_ox_quiz(1,"Ganesha este fiica lui Shiva si a Parvatei in filozofia indiana?",false)
add_ox_quiz(1,"Beowulf este un erou dintr-o epopee anglo-saxona ?",true)
add_ox_quiz(1,"Ghilgames este arabul care calatoreste pentru a gasi nemurirea?",false)
add_ox_quiz(1,"Ganesha este fiica lui Shiva si a Parvatei in filozofia indiana?",false)
add_ox_quiz(1,"Brahma este zeul creatiei?",true)
add_ox_quiz(1,"in anul 1467 Mihai Viteazul a fost ucis?",false)
add_ox_quiz(1,"Teoria evolutionista a lui Darwin este un manuscris falsificat?",false)
add_ox_quiz(1, "Apa = H2O formul? chimic??", true)
add_ox_quiz(1, "Are DT 5 niveluri?", false)
add_ox_quiz(1, "Moscova este capitala Ucrainei?", false)
add_ox_quiz(1, "Este 2kkk max bani î️n metin2?", true)
add_ox_quiz(1, "Exista doar un fierar?", false)
add_ox_quiz(1, "Putem vinde armuriel 66 la NPC-uri?", false)
add_ox_quiz(1, "Este fierarul  prieten cu Dekobae?", true)
add_ox_quiz(1, "Shamanul dragon poate folosi leacul?", false)
add_ox_quiz(1, "Poti folosi calul de la level 25?", true)
add_ox_quiz(1, "Pestele zebrea prajit iti ofera invizibilitate 5min?", true)
add_ox_quiz(1, "Cea mai buna arma ptr. ninja e FMS?", false)
add_ox_quiz(1, "Poti beneficia de prima calificare de la nivel 1?", false)
add_ox_quiz(1, "Metinele de level 90 pot dropa otel?", true)  
add_ox_quiz(1, "Ingerul cu coasa se gaseste la etajul 8?", false)
add_ox_quiz(1, "Caracterul Sura are 5 skiluri?", false)
add_ox_quiz(1, "Ninja mai este numit si Asasin?", true)
add_ox_quiz(1, "Shamanul mai este numit si Wizard?", false)
add_ox_quiz(1, "In metin2 ploua?", false)
add_ox_quiz(1, "Calul militar poate fi hranit cu morcovi?", false)
add_ox_quiz(1, "Poti pune piatra grabei pe pe sabia?", false)  
add_ox_quiz(1, "Intra bonus:tarie pe coif?", false)
add_ox_quiz(1, "La etajul 5 DT sunt 6 sigilii?", false)
add_ox_quiz(1, "Tigru Este o divinitate de origine animal??", true)
add_ox_quiz(1, "Ai nevoie de o masc? emo?ional? la dans?", true)
add_ox_quiz(1, "Poti s? te lupti cu o rochie de nunt??", false)
add_ox_quiz(1, "Spiritul Haosului se gaseste in desert?", false)
add_ox_quiz(1, "Alchimistul poate upgrada iteme?", false)
add_ox_quiz(1, "Level-ul maxim al breslei e 30?", false)
add_ox_quiz(1, "Calul poate muri?", true)  
add_ox_quiz(1, "Razboinicul poate folosi arcul depe cal?", false)
add_ox_quiz(1, "Pastila de sange iti reseteaza toate punctele?", false)
add_ox_quiz(1, "Poti actiona singur bratara de armonie?", false)
add_ox_quiz(1, "La Ingerul cu coasa pica lada orberok?", false)
add_ox_quiz(1, "Yonah si-a pierdut sticla?", true)
add_ox_quiz(1, "Doctorului ii trebuie ficat de lup albastru?", true)
add_ox_quiz(1, "Depozitul iti cere 1k yang ptr al deschide?", false)  
add_ox_quiz(1, "Soon o necajeste pe Aranyo?", true)
add_ox_quiz(1, "La negustoru de arme poti cumpara armura?", false)
add_ox_quiz(1, "Shamanul poate folosi ambuscada?", false)
add_ox_quiz(1, "Ocatavio face cea mai buna inghetata?", true)
add_ox_quiz(1, "In camera rosie pica armuri de 48?", true)
add_ox_quiz(1, "Uriel si-a pierdut jurnalul?", true)
add_ox_quiz(1, "Dunarea izvoreste din Mti. Padurea neagra?", true)
add_ox_quiz(1, "Abraham Lincon a fost cel mai mare pictor?", false)
add_ox_quiz(1, "Maria Magdalena a fost cantareata?", false)
add_ox_quiz(1, "Pentru a castiga un razboi trebuie sa faci 1000 de punte?", false)
add_ox_quiz(1, "Shamani pot purta cercei de cupru?", true)
add_ox_quiz(1, "Pentru a face epic sword iti trebuie 2 strategii?", false)
add_ox_quiz(1, "Din ninfa se poate face epic sword?", false)
add_ox_quiz(1, "Biserica Neagra se afla in Brasov?", true)
add_ox_quiz(1, "Te poti casatori cu jucatori din alt taram?", false)
add_ox_quiz(1, "Armura Posedata+9 iti da 4000 hp?", false)
add_ox_quiz(1,"Sabie+9 are un atac de 100-100?",false)
add_ox_quiz(1,"Easy inseamna usor?",true)
add_ox_quiz(1,"Limita de yang e 2kkk?",true)
add_ox_quiz(1,"Sirius se mai numeste si Triton?",true)
add_ox_quiz(1,"Sf.Valentin se mai numeste si ziua indragostitilor?",true)
add_ox_quiz(1,"Palatul Brukenthal se afla in sibiu?",true)
add_ox_quiz(1,"Femurul este cel mai scurt os uman?",false)
add_ox_quiz(1,"Riniocerul african are un corn?",false)
add_ox_quiz(1,"Crimeea este cea mai mare peninsula din marea neagra?",true)
add_ox_quiz(1,"Napoleon Bonaparte s-a nascut la Roma?",false)
add_ox_quiz(1,"Un Km are 10.000 m?",false)
add_ox_quiz(1,"Amnezia inseamna pierderea simtului de orientare?",false)
add_ox_quiz(1,"Daltonistii nu percep culorile verde si albastru?",false)
add_ox_quiz(1,"Moldoveanu este cel mai inalt varf din muntii romanesti?",true)
add_ox_quiz(1,"Cainele PitBull poate ajunge la inaltimea de 50 cm?",true)
add_ox_quiz(1,"Hepatic se numeste oricare tip de tumoare la ficat?",false)
add_ox_quiz(1,"Toni Alexe a murit in accident de masina?",true)
add_ox_quiz(1,"Regina Maria a fost regina timp de 64 de ani?",true)
add_ox_quiz(1,"Thomas Edison a inventat becul?",true)
add_ox_quiz(1,"Diamantul este cea mai dure substanta naturala?",true)
add_ox_quiz(1,"Intr-o saptamana sunt 169 de ore?",false)
add_ox_quiz(1,"Bil Gates este cel mai bogat om din lume?",true)
add_ox_quiz(1,"Osama Ben Laden a fost otravit?",false)
add_ox_quiz(1,"Ion Creanga s-a nascut la Humulesti?",true)
add_ox_quiz(1,"Engleza este cea mai vorbita limba in SUA?",true)
add_ox_quiz(1,"Tasmania a fost descoperita de Abel Tasman?",true)
add_ox_quiz(1,"New York se numea,odata,New Amsterdam?",true)
add_ox_quiz(1,"Cimpanzeul este considerat cel mai inteligent animal?",false)
add_ox_quiz(1,"Mandibula face parte din oasele fetei?",false)
add_ox_quiz(1,"Cheratina se gaseste in oase?",false)
add_ox_quiz(1,"Celuloza este folosita la fabricarea hartiei?",true)
add_ox_quiz(1,"Lucian Bute este unul din cei mai buni boxeri?",true)
add_ox_quiz(1,"A fost Michael Jackson iubitul Madonei?",true)
add_ox_quiz(1,"Sandra Bullock este o scriitoare?",false)
add_ox_quiz(1,"Nicolae Ceausescu a murin in anul 1988?",false)
add_ox_quiz(1,"Michael Jordan este un bascketbalist?",true)
add_ox_quiz(1,"Zidul berlinului se afla in Austria?",false)
add_ox_quiz(1,"Delfinul este mamifer?",true)
add_ox_quiz(1,"Amidonul este folosit in industria textila?",true)
add_ox_quiz(1,"China este cel mai mare cultivator de ceapa?",true)
add_ox_quiz(1,"Emil Cioran a fost cel mai mare sculptor?",false)
add_ox_quiz(1,"Mononucleoza se mai numeste si boala sarutului?",true)
add_ox_quiz(1,"Sofranul este cel mai scump condiment din lume?",true)
add_ox_quiz(1,"Spaniola este vorbita de peste 500 de milioane de oameni la nivel global?",true)
add_ox_quiz(1,"Zapada reflecta peste 10% dintre razele UV inapoi in atmosfera?",false)
add_ox_quiz(1,"Prima chimista din istorie este considerata a fi o femeie care se indeletnicea cu fabricarea parfumurilor?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai mare cutremur din Romania, care a putut fi inregistrat, a avut loc in 1940, pe 10 noiembrie?",true)
add_ox_quiz(1,"Oamenii sunt obisnuiti sa recicleze din cele mai vechi timpuri?",true)
add_ox_quiz(1,"In China sunt mai multi vorbitori de franceza decat in franta?",false)
add_ox_quiz(1,"In medie o persoana are peste 1460 de vise pe an?",true)
add_ox_quiz(1,"Hipopotamul nu poate sa inoate?",true)
add_ox_quiz(1,"In cazinourile din Las Vegas sunt amplasate ceasuri?",false)
add_ox_quiz(1,"O furnica poate sa supravietuiasca pana la doua saptamani sub apa?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai puternic muschi din corpul uman este limba?",true)  
add_ox_quiz(1,"Neil Amstrong a pasit pe luna cu piciorul drept?",false)
add_ox_quiz(1,"In Indonezia se vorbesc peste 365 de limbi diferite?",true)
add_ox_quiz(1,"O persoana face in medie 2 500 000 de pasi pe an?",true)
add_ox_quiz(1,"Inima unei balene albastre este la fel de mare cat o masina?",true)
add_ox_quiz(1,"Biblia este tradusa in 2 233 de limbi?",true)
add_ox_quiz(1,"Toti copiii se nasc cu ochii caprui si dupa cateva momente acestia isi schimba culoarea?",false)
add_ox_quiz(1,"Fluturii percep gustul cu antenele?",false)
add_ox_quiz(1,"Ochiul unui strut este mai mic decat creierul sau?",false)
add_ox_quiz(1,"Omul pierde un litru de apa pe zi prin respiratie ?",false)
add_ox_quiz(1,"Pasarile nu transpira?",true)
add_ox_quiz(1,"Pisicile au cate 32 de muschi in fiecare ureche?",true)
add_ox_quiz(1,"Elefantii pot sarii?",false)
add_ox_quiz(1,"Sunt mai putin de 20 000 de feluri de bere?",false)
add_ox_quiz(1,"Puratnd Papuci de Vant,viteza creste cu 35?",false)
add_ox_quiz(1,"Este dunarea cel mai lung fluviu din europa?",false)
add_ox_quiz(1,"Cucul isi depune oua in cuiburi straine?",true)
add_ox_quiz(1,"Meningita este o inflamatie a urechii?",false)
add_ox_quiz(1,"S-a obtinut lumina in vid?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai inalt copac din lume este arborele sherman?",true)
add_ox_quiz(1,"Cascada Victoria este cea mai mica cascada din lume?",false)
add_ox_quiz(1,"Biblioteca din Alexandria a fost cea mai renumita biblioteca a antichitatii?",true)
add_ox_quiz(1,"Palatul Brukenthal se afla in sibiu?",true)
add_ox_quiz(1,"Femurul este cel mai scurt os uman?",false)
add_ox_quiz(1,"Riniocerul african are un corn?",false)
add_ox_quiz(1,"Crimeea este cea mai mare peninsula din marea neagra?",true)
add_ox_quiz(1,"Burebista,rege al Daciei a fost ucis in acelasi an cu Cezar al Romei?",true)
add_ox_quiz(1,"Napoleon Bonaparte s-a nascut la Roma?",false)
add_ox_quiz(1,"Un Km are 10.000 m?",false)
add_ox_quiz(1,"Amnezia inseamna pierderea simtului de orientare?",false)
add_ox_quiz(1,"Daltonistii nu percep culorile verde si albastru?",false)
add_ox_quiz(1,"Moldoveanu este cel mai inalt varf din muntii romanesti?",true)
add_ox_quiz(1,"Cainele Pit Bull poate ajunge la inaltimea de 50 cm?",true)
add_ox_quiz(1,"Hepatic se numeste oricare tip de tumoare la ficat?",false)
add_ox_quiz(1,"Toni Alexe a murit in accident de masina?",true)
add_ox_quiz(1,"Regina Maria a fost regina timp de 64 de ani?",true)
add_ox_quiz(1,"boabele de mazare sunt folosite mai des in locul carnii?",false)
add_ox_quiz(1,"Thomas Edison a inventat becul?",true)
add_ox_quiz(1,"Diamantul este cea mai dure substanta naturala?",true)
add_ox_quiz(1,"Intr-o saptamana sunt 169 de ore?",false)
add_ox_quiz(1,"Bil Gates este cel mai bogat om din lume?",true)
add_ox_quiz(1,"Osama Ben Laden a fost otravit?",false)
add_ox_quiz(1,"Ion Creanga s-a nascut la Humulesti?",true)
add_ox_quiz(1,"Majoritatea taxiurilor din New York au culoarea alba?",false)

Admin
Admin

Mesaje : 8
Data de înscriere : 13/05/2018

Vezi profilul utilizatorului http://oxmetin.forumgratuit.ro

Sus In jos

Re: oxoxoxoxoxoxo

Mesaj Scris de Admin la data de Dum Mai 13, 2018 5:19 pm

Cod:
1)E oxalis denumir/ea in latina la floare alba? X2)Slo e capitala Suediei? X3)sistemele de operare au fost inventate de microsoft? X4)specialist brutal poate dropa FMS+4? X5)lary poarta o masca? O6)pisica e omnivora? O7)misiunea cu dintii de orc incepe la lv 30? O8)se pot face competente m1 la 21pct? X9)e morpheus eroul iliadei? X10)madrid e capitala croatiei? X11)strong savage infantry are level 28? X12)Misiunile de lv 2/3/4/5 pana la 20 ofera 90% exp? O13)Corpul uman are exact 200 de oase? X14)Pisica e omnivora?SF O15)Goo-Pae se gaseste in map2? O16)E oxigenul cel mai bogat gaz in aer? X17)Daca adaugam a treia mana yangul ce cade pe jos se culege automat? O18)se pot face competentele m1 la 21 de puncte? X19)Johannes Gutenberg a tiparit prima biblie? O20)E varfu omu cel mai inalt din romania? X21)Saint peter a pictat tabloul cele trei gratii? X22)In V3 avem nevoie de bonusul Tare impotriva Semi-Oamenilor? O23)Poti avea la 86 toate competentele la p? O24)Focul a fost descoperit intentionat? X25)In prezent,facebook este cea mai mare retea de socializare din lume? O26)Se poate intra in turnul demonilor de la lv 40? O27)Pica sabie de batalie la regina paianjen? O28)Sage minion are lv 32? O29)Orc sorcerer se gaseste in valea orcilor? O30)Din siria s-a adus prima oara spanacul? X
 
31)Bought e NPC pe SkyMetin2? X32)E elefantul cel mai mare mamifer de pe terra? X33)Jungranigu e NPC in Skymetin2? X 34)In metin2 caracterele de acelasi sex se pot casatori? X35)E cascada niagara cea mai inalta cascada din lume? X36)Pe SkyMetin2 sunt numai 4rase? O37)E adrian mutu supranumit si cobra? X38)Muzicianul Thomas e spion? O39)Cuvantul ninja inseamna cel ce merge pe furis? O40)Braziliana e limba oficiala in Brazilia? X41)Pe skymetin2 sunt 3regate? O42)Pirate tanaka e un monstru rapid? O43)Metin2 a aparut in 2003? O44)In statul Texas se afla Keneddy Space center? X45)Donblow e o piatra metin? O46)Vaporul are 4 roti? X47)Este homo sapiens sapiens rasa omului actual? O48)Pica armura de 54 la mt de 55? O49)Metin2 e MMORPG? O50)In scoica pica doar perle? X51)Artificiile maresc viteza de miscare? X52)Octavio este un restaurant? O53)Iti trebuie bilet ca sa intri in v2 pe oficial? O54)Cosuri se numesc golurile in baschet? O55)Te poti casatori la lv 25 pe sv nostru ? O56)Trade Vendor e biologul regatului? X57)Florida are clima mediteraneana? X58)In TVA se gasesc taxe indirecte? X59)Creatorul principal al metinului e GameForge? X60)Inventatorul calculatorului a fost bill gates? X
 
61)Napoleon si-a petrecut ultimii ani din viata in insula Saint helen? O62)Copacul e o trufa? X63)Heroic Strike este pentru arahan? O64)In map1 o gasim pe mirine? O65)Brown bear se gaseste in map1? O66)A fost Arnold Schwarteneger guvernatorul Australiei? O67)Savage Minion are level 32? O68)Luptatorul cu securea e de categoria 3? O69)Putem face breasla la nivelul 35? X70)La piatra metin de 60 cad otele ? X71)Masina produsa in masa cea mai rapida in anul 2009 era Americana ? O72)Aphotic este pentru sura BM X73)Viena e capitala austriei? O74)Metin2 e un joc MMORPG? O75)Metin of combat de level 10 este de lv 5? X76)Cursed wolf te ataca daca treci pe langa el? O77)Laika a fost primul om in spatiu? X78)Poti cumpara foc de tabara de la pescar? O79)Ceausescu a fost jucator la arsenal? X80)Este homo sapiens sapiens rasa omului actual? O81)Nu exista pesti in apele subterane(pesteri)? X82)In map1 o gasim pe mirinie? O

Admin
Admin

Mesaje : 8
Data de înscriere : 13/05/2018

Vezi profilul utilizatorului http://oxmetin.forumgratuit.ro

Sus In jos

Re: oxoxoxoxoxoxo

Mesaj Scris de Admin la data de Dum Mai 13, 2018 5:22 pm

Cod:

 
Sabia Leu este o arma purtata de razboinici?---(xxxxxxx)
Pentru a intra in Turnul Demonilor ai nevoie de o parola?---(xxxxxxx)
Cand porti smoking-ul te poti lupta?---(xxxxxxx)
Poti merge in DT de la level 40?---(oooooo)
Regina painajenilor este de level 60?---(oooooo)
Skill-urile merg facute M1 la 21 puncte?---(xxxxxxx)In v2 pica scuturi de 61?---(oooooo)FMS cade la regele demonilor?---(xxxxxxx)Putem sa-l gasim pe Hanzo in map 1?---(xxxxxxx)Putem sa gasim perle in pietrele metin?---(oooooo)Pietrele de nivel 90 dropeaza otele?---(oooooo)Fierarul este doar in Map 1??---(xxxxxxx)Pot fi adaugati GM la lista de prieteni?---(xxxxxxx)In v3 iti trebuie semi-om ?---(oooooo)Paianjenii din desert sunt de level 50?---(xxxxxxx)Putem sa facem o breasla pe gratis?---(xxxxxxx)Sura poate purta numai sabii?---(oooooo)In map2,la metine cad pietrele sufletului?---(oooooo)A treia mana aduna automat yangul de pe jos?---(oooooo)Metinele din padurea rosie sunt de level 100?---(xxxxxxx)Al doilea nume al v3 este Atlantida?---(oooooo)Puteti folosi hack-uri ca fierarul sa aiba sansa de 100%?---(xxxxxxx)Metin2 a fost lansat pe piata pe 4 noiembrie 2004?---(oooooo)Iti trebuie level 86 ca sa ai toate skill-urile la M1?---(oooooo)Itemele epice sunt pentru nivele mici?---(xxxxxxx)Poti purta un otel de la nivelul 50?---(xxxxxxx)In v4 poate pica otravita?----------OOOONPC-ul cu numele ,,Xian-To'' exista?"----------xxxxExista mai multe tiputi de partizan? ----------OOOOWarriorul Poate purta Otel Negru?----------OOOOItemshop-ul este pentru yang in joc?"----------xxxxTurnul demonilor are doar 7 etaje?"----------xxxxPoti cauza pagube unui oponent?----------OOOOLa nivelul 1, ai skilurile P?"----------xxxxPoti inota cu, calul?"----------xxxxExista o comanda care sa te faca invizibil?----------OOOOPoti gasi in map1, metin-uri de lvl 20?----------OOOOExista arme de nivelul 80?----------OOOOIn acest joc poate ploua?"----------xxxxTe poti casatori cu un jucator din alt regat?"----------xxxxPoti cumpara potiuni?----------OOOOFierarul iti poate plusa un item?----------OOOOCalul tau poate invata o abilitate?----------OOOOAi nevoie de masca emotiei pentru a dansa?----------OOOOIn map2 ai vazut vreun Metin de lv 35?----------OOOOCalul de lvl 1 trebuie hranit cu morcovi?"----------xxxxPoti reseta skilurile la Femeia Batrana daca ai lv 40?"----------xxxxPoti plusa un item la +10?"----------xxxxTe poti casatori daca ai lvl 25?----------OOOOTestoasa se afla in Desert?----------OOOOPoti purta orice arma?"----------xxxxLa nivelul 1 poti avea gadul negativ?----------OOOOPescarul tine o undita in mana?"----------xxxxPoti negocia Batalia+9"----------xxxxIngerul cu Coasa este violent?----------OOOOPoti pune pietre pe Armura?----------OOOOPoti cumpara o sabie de lv 1 din ItemShop?"----------xxxxIn Pestera Paianjenilor iti poate pica vreun item?----------OOOODe la level 65 pot avea drop la Reaper?"----------xxxxLa nivelul 1 poti citi catea competentei?"----------xxxx
 
Poti avea P la level 18?"----------xxxxPoti gasi un Caine Salbatic in jurul satului?----------OOOOUriel poarta ochelari?----------OOOONinja poate echipa un item de 2 maini sau un evantai?"----------xxxxSamani pot purta sabii?"----------xxxxSabia Leu este o arma purtata de razboinici?"----------xxxxPentru a intra in Turnul Demonilor ai nevoie de o parola?"----------xxxxCand porti smoking-ul te poti lupta?"----------xxxxPoti merge in DT de la level 40?----------OOOORegina painajenilor este de level 60?----------OOOOPentru Costum de de Box trebuie 50(K) si 50(H)?"----------xxxxIn v2 pica scuturi de 61?----------OOOOFMS cade la regele demonilor?"----------xxxxPutem sa-l gasim pe Hanzo in map 1?"----------xxxxPietrele de nivel 90 dropeaza otele?----------OOOOFierarul este doar in Map 1??"----------xxxxPot fi adaugati GM la lista de prieteni?"----------xxxxIn v3 iti trebuie semi-om ?----------OOOOPaianjenii din desert sunt de level 50?"----------xxxxPutem sa facem o breasla pe gratis?"----------xxxxSura poate purta numai sabii?----------OOOOIn map2,la metine cad pietrele sufletului?----------OOOOA treia mana aduna automat yangul de pe jos?----------OOOOMetinele din padurea rosie sunt de level 100?"----------xxxxAl doilea nume al v3 este Atlantida?----------OOOOLa magazinul general se pot gasi scoici?----------OOOOItemele epice sunt pentru nivele mici?"----------xxxxPoti purta un otel de la nivelul 50?"----------xxxxSingurul mod de a obtinut Sticla goala,este in v4?-----xxxxxxPentru a umple un cos iti trebuie 15 oua?-----xxxxxxPantofii Quilin+9 ofera block corporal 25%?-----xxxxxxVrajitoarea de gheata o putem gasii in V4?-----xxxxxxPentru mobii catacombelor ne trebuie vampiri?-----OOOOOBoaba zen se gaseste in Cufar Pretios?-----xxxxxxTimpul de asteptare la dintii de orc este 3h? -----xxxxxxApa SamBo creste sansa la lovitura critica cu 10%?-----xxxxxxInelul de experienta se poate obtine doar la mt.de 90?-----xxxxxxCufarul floral contine Planta Sam-zi?-----xxxxxxPlatosa mistica+9 ofera 144 aparare?-----xxxxxxSageata de lemn ofera val.atac magic 3?-----OOOOOApa Hwal iti ofera PV+50 instanteu?-----xxxxxxSuvenirul demon se dropeaza la Arcas demon?-----xxxxxxCoama de foc pica la Flacara?-----xxxxxxPescarul are sprancene stufoase?-----xxxxxxPentru a cumpara teren de bresla ai nevoie de 50kk?"----------xxxxFratele lui Aryoung este mort?"----------xxxxLumea ciclopilor este de nivel 100+?"----------xxxxMantuirea+8 are atac magic 172-193?-----xxxxxxStropul de sange il obtinem de la zeita ucisa Charon?-----OOOOOVulpea cu 9 cozi are respawn 1h?-----OOOOOPentru a intra la Beran-Setao ,iti trebuie 3 chei de persoana?-----OOOOOMiria dropeaza arme de 70?-----OOOOOCenusa demonului pica la reaper?-----OOOOONegostorul de arme vinde arme de 30+9?-----xxxxxxDintii de ork ofera valoare atac 30?-----OOOOOSushi de crap reincarca PV`ul cu +100 ?-----xxxxxxIntrebare speciala de risc:50% x , 50% o.-----xxxxxxIntrebare speciala de risc:50% x , 50% o.-----OOOOOIntrebare speciala de risc:50% x , 50% o.-----xxxxxxIntrebare speciala de risc:50% x , 50% o.-----OOOOO
 
Intrebare speciala de risc:50% x , 50% o.-----xxxxxxIntrebare speciala de risc:50% x , 50% o.-----OOOOOIntrebare speciala de risc:50% x , 50% o.-----xxxxxxIntrebare speciala de risc:50% x , 50% o.-----OOOOOIntrebare speciala de risc:50% x , 50% o.-----xxxxxxHamsia prajita da otava inamicului in duel?-----xxxxxxAutorizatiile pica si la cuferele clar de luna?-----OOOOOPentru a crea o bresla iti trebuie 1kk si nivel 40?----------OOOOPentru a urca la etajul 5 in catacombe,trebuie sa gasesti Totemul Schiminosit? ----------OOOONisipul Quartz pica in V4?----------OOOOMedalia harniciei iti confera +20% EXP?----------OOOOCufere lumina lunii dropeaza pergament evolutie?----------OOOOApa SamBo iti ofera 50 aparare?-----xxxxxxRamurelele rosii pica peste tot in paduri?-----OOOOOInsemnele liderilor pica la TOTI liderii?-----xxxxxxCasca cu coarne +4 ofera 38 aparare?-----xxxxxxUltima evolutie la arma este inger decazut?-----OOOOOAura la P cu 16 STR ofera 432 val.atac+?-----xxxxxxElixirul biologului il poti folosii doar de la nivel 40+?-----xxxxxxBibanul prajit iti elimina efectele negative?-----OOOOOPiatra sufletului sagys se dropeaza la Despotii intunecati?-----xxxxxxPoti echipa 2 inele de experienta deodata?-----OOOOODaca porti 2 manushi talhar simultan,se anuleaza recriproc?-----OOOOOBiologul are par la subrat?-----OOOOOIn cufar com.clar de luna poti gasii elixire rosii mari?-----xxxxxxElixirul mic ofera 1,000,000 PV?-----OOOOOLama eliberare este de nivel 50?-----xxxxxxIntrebare speciala de risc:50% x , 50% o.-----OOOOOIntrebare speciala de risc:50% x , 50% o.-----xxxxxxIti poti alege un pet de la nivel 1?-----OOOOOFructul vietii iti da direct grad cavaleresc?-----xxxxxxSansa de reusita la biolog este 100%cu elixir?-----OOOOOMaximul semi om este 10%?-----OOOOOSoon este sotul lui Ariyoung?-----xxxxxxPoti planta copaci in Metin2?AP-----OOOOOLa Piatra Metin de Nivelul 80 cade Otel?-----xxxxxxIn metin2 se misca frunzele la copaci?-----OOOOOIti trebuie 20.000 puncte pentru a evolua Tarnacopul la +3-----xxxxxxAschiile de gheata le putem gasii in Muntele Sohan?-----xxxxxxTeleporter-ul de la etajul 2,al taramului metinelor se cheama Heuk-Doyoung?-----xxxxxxNegustoarea de diverse are 2 codite?-----OOOOONegustoarea de diverse are unghiile ojate?-----OOOOONegustorul de arme are parul saten?-----OOOOOPescarul detine o undita in mana?-----xxxxxxNegostorul de arme are o mustata de fecior?-----OOOOOIntrebare speciala de risc:50% x , 50% o.-----OOOOOIntrebare speciala de risc:50% x , 50% o.-----xxxxxx add_ox_quiz(1,"Mononucleoza se mai numeste si boala sarutului?",true)

Admin
Admin

Mesaje : 8
Data de înscriere : 13/05/2018

Vezi profilul utilizatorului http://oxmetin.forumgratuit.ro

Sus In jos

Re: oxoxoxoxoxoxo

Mesaj Scris de Admin la data de Dum Mai 13, 2018 5:25 pm

Cod:
    add_ox_quiz(1, "Poti face 5 skilluri la P la nivelul 86?", true)
    add_ox_quiz(1, "Putem crea pe metin2 copaci ?", true)
    add_ox_quiz(1, "Acest server este creat de GameForge?", false)
    add_ox_quiz(1, "Metin2 este o creatie a omului frumoasa?", false)
    add_ox_quiz(1, "Pe unele private putem intra de la orice lv la etajul 8 in DT?", true)
    add_ox_quiz(1, "Putem strica un server aruncand yang pe jos??", true)
    add_ox_quiz(1, "Este adevarat ca putem face un metal magic ?", true)
    add_ox_quiz(1, "Pe un client putem schimba muzica din BGM?", true)
    add_ox_quiz(1, " Metin2 A fost creat in 2007? ", true)
    add_ox_quiz(1, "Poti in general sterge un caracter cu codul 1234567 ??", false)
    add_ox_quiz(1, "2+2+2+2+3+3= 14?", false)
    add_ox_quiz(1, "Steaua a fost finantata in anul 1942?", false)
    add_ox_quiz(1, "Inainte Serverele hamachi erau cele mai populate??", true)
    add_ox_quiz(1, "In prezent la servere se folosesc dedicatele ?", true)
    add_ox_quiz(1, "In map2 il gasim pe Deo-kabe?", true)
    add_ox_quiz(1, "Pe Metin2Ro putem cumpara un fms de la magazinul de arme?", false)
    add_ox_quiz(1, "Xampp este cel mai folosit pentru creare de site?", false)
    add_ox_quiz(1, "Putem intra in PC altuia cu Team Viewer?", true)
    add_ox_quiz(1, "Langa negustorul de arme se afla 1 tun?", false)
    add_ox_quiz(1, "Putem modifica un NPC intrand in fillezilla?", true)
    add_ox_quiz(1, "Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori?", true)
    add_ox_quiz(1, "Hi5 este de domeniu vechi?", true)
    add_ox_quiz(1, "UPC este cea mai buna retea de Internet?", false)
    add_ox_quiz(1, "Putem asculta muzica cu Winamp?", true)
    add_ox_quiz(1, "Avast! este cel mai bun antivirus??", true)
    add_ox_quiz(1, "Putem modifica valoarea unei arme prin navicat?", true)
    add_ox_quiz(1, "La Metin2Ro fisierele din pack sunt .eix /.epk?", true)
    add_ox_quiz(1, "Traian Basescu va renunta la presidentie in 2014??", false)
    add_ox_quiz(1, "In v5 avem nevoie contra semioameni si diavol?", true)
    add_ox_quiz(1, "Crezi ca Metin2 este cel mai folosit joc online de utilizatori?", false)
    add_ox_quiz(1, "In v3 pe officiale putem intra de la nivelul 74?", false)
    add_ox_quiz(1, "Pe metin2ro prima misiune de la biolog este cea cu dintii de ork?", false)
    add_ox_quiz(1, "Seful ork de pe langa templu are nivelul 47?", false)
    add_ox_quiz(1, "Exista o abilitate la breasla care creste Max HP?", false)
    add_ox_quiz(1, "Poate un peste dropa 1 scoica?", true)
    add_ox_quiz(1, "In Padurea rosie sunt minereuri?", false)
    add_ox_quiz(1, "O piatra anti razboinic +2 pune 11% impotriva?", false)
    add_ox_quiz(1, "Exista un nivel de calificare mai ridicat decât G?" true)
    add_ox_quiz(1, "Turnul demonilor are 9 etaje?" true)
    add_ox_quiz(1, "Metinul Diavolului este de lv 50?", false)
    add_ox_quiz(1, "Exista bratara de lv 38?", true)
    add_ox_quiz(1, "Spiritele padurii au un sef?", false)
    add_ox_quiz(1, "Exista Moartea Rosie in DT?", false)
    add_ox_quiz(1, "Pantofii de vant au viteza de miscare 40%?", false)
    add_ox_quiz(1, "Este posibil sa se grupeze 3 jucatori din 3 regate diferite?", false)
    add_ox_quiz(1, "Doar razboinicii pot avea magia : corp puterinc?", true)
    add_ox_quiz(1, "Administratorul de lupte are o sabie in mana?", false)
    add_ox_quiz(1, "Pe Metin2ro este 20% sabie aparare?", false)
    add_ox_quiz(1, "Dragonul de gheata poate zbura?", true)
    add_ox_quiz(1, "Sfanta o poate purta numai sura pe Metin2ro?", false)
    add_ox_quiz(1, "Exista inel de exp de 30 de zile?", false)
    add_ox_quiz(1, "Depozitul are un topor in mana?", true)
    add_ox_quiz(1, "Armura otel negru +9 o putem purta la lv 70?", true)
    add_ox_quiz(1, "Pantofii Phoenix sunt de lv 51?", false)
    add_ox_quiz(1, "Clopotul cer si pamant are paguba medie?", false)
    add_ox_quiz(1, "Putem pune pe iteme maxim 6 bns?", false)
    add_ox_quiz(1, "La un specialist brutal poate dropa FMS +4?", false)
    add_ox_quiz(1, "Poti ataca un mob lana un portal?", false)
    add_ox_quiz(1, "Aristotel a fost profesorul lui Alexandru Cel Mare?", true)
    add_ox_quiz(1, "Fierarul tine un fierastrau in mana?", false)
    add_ox_quiz(1, "In catacombele diavolului poti distruge piatra sperantei?", true)
    add_ox_quiz(1, "Tyrax are puteri magice?", true)
    add_ox_quiz(1, "V-a putea scapa dragonul din temnita intunecata?", true)
    add_ox_quiz(1, "Poti creea o sulita cu ajutorul gardianului ascariei?", false)
    add_ox_quiz(1, "Accesoriile dragonului sunt primite de la Zei?", false)
    add_ox_quiz(1, "Paznicul ascariei tine in mana o secure?", true)
    add_ox_quiz(1, "PC inseamna Personal Computer?", true)
    add_ox_quiz(1, "Tigrul alb se gaseste doar pe teritoriul Indiei?", true)
    add_ox_quiz(1, "Poti pescui un peste auriu?", true)
    add_ox_quiz(1, "Sabia otravita +6 are viteza de atac 27?", false)
    add_ox_quiz(1, "Ingerul cu coasa se afla la etajul 9 in DT?", true)
    add_ox_quiz(1, "Vanzatoarea de licori are 2 cozi pe unele servere?", true)
    add_ox_quiz(1, "Ai nevoie de 3 chei rasucite pentru a intra la dragonul albastru?", true)

Admin
Admin

Mesaje : 8
Data de înscriere : 13/05/2018

Vezi profilul utilizatorului http://oxmetin.forumgratuit.ro

Sus In jos

Re: oxoxoxoxoxoxo

Mesaj Scris de Admin la data de Dum Mai 13, 2018 5:41 pm

Cod:
add_ox_quiz(1, "Este Caen un oras din S-V Frantei?", false)
add_ox_quiz(1, "Alternatorul este un generator electric care produce tensiune electrica alternativa?", true)
add_ox_quiz(1, "Cistologia este stiinta care studiaza celula?", true)
add_ox_quiz(1, "Africa de Nord a castigat cupa mondiala de rugby in 1995?", false)
add_ox_quiz(1, "Paxes este zeita romana a pacii?", false)
add_ox_quiz(1, "Ranidaphobia este frica de broaste?", true)
add_ox_quiz(1, "Acidul abscorbic si ascorbatul de sodiu sunt cele mai comune forme ale vitaminei D?", false)
add_ox_quiz(1, "Ludovic al XIV-lea era supranumit si Mana Regelui?", false)
add_ox_quiz(1, "Madrilul este cea mai colorata maimuta?", true)
add_ox_quiz(1, "David la omorat pe Goliath cu un candelabru?", false)
add_ox_quiz(1, "Lacul Baikal este cel mai adanc lac din lume?", true)
add_ox_quiz(1, "Casele intre care s-a purtat Razboiul celor Doua Roze au fost Roselia si Latentia?", false)
add_ox_quiz(1, "Orlando Castle face parte din liga MBA?", false)
add_ox_quiz(1, "Leo Finci a inventat chitara electrica?", false)
add_ox_quiz(1, "Bacteriile din apa se distrug in 15 minute de fierbere?", true)
add_ox_quiz(1, "Carpentaria este cel mei mare golf din nordul Australiei?", true)
add_ox_quiz(1, "Europa este continentul cu cea mai densa populatie?", true)
add_ox_quiz(1, "Aquvaris este o bautura traditionala a Suediei?", false)
add_ox_quiz(1, "Parisul a cazut in mainile Germaniei in anul 1940?", true)
add_ox_quiz(1, "Rata face parte din familia Anatidae?", true)
add_ox_quiz(1, "Angela Merkel este solista trupei The Doors?", false)
add_ox_quiz(1, "Viteza luminii este de 2933389km pe secunda?", false)
add_ox_quiz(1, "John M.Coetzee a castigat premiul Nobel pentru Literatura in 2003?", true)
add_ox_quiz(1, "Tara celor 1000 de lacuri este Finlanda?", true)
add_ox_quiz(1, "Nicolae GRigorescu a picatat icoane pentru Manastirile Baicoi si Caldarusani?", true)
add_ox_quiz(1, "Inima unui om are circa 2 milioane de pulsati pe an?", true)
add_ox_quiz(1, "De ziua reginei se trag 68 de focuri in Turnul Londrei?", false)
add_ox_quiz(1, "In mitologia poporului nostru Mos Craciun este numit Protectorul Pastorilor?", true)
add_ox_quiz(1, "Leul este reprezentat pe stema Bulgariei?", true)
add_ox_quiz(1, "Baschetul a fost inventat ca sport cu reguli moderne in anul 1939 de James Naismith?", false)
add_ox_quiz(1, "Jiul de vest si Raul mare izvorasc din muntii Tarcu?", true)
add_ox_quiz(1, "Tutunul lungeste viata cu 5minute pe tigara?",false)
add_ox_quiz(1, "Cel mai inalt castel de nisip din lume a avut 9.6 m în inaltime.?", true)
add_ox_quiz(1, "Mongolia are capitala la Ulan Bator?", true)
add_ox_quiz(1, "Capitala insulei Madagascar este Antananarivo?", true)
add_ox_quiz(1, "Bomboanele M&M vin in 11 culori?", false)
add_ox_quiz(1, "Jay Leno este gazda talk-showlui Tonight Show?", true)
add_ox_quiz(1, "Omul care are macrocefal are un cap mare?", true)
add_ox_quiz(1, "Lupul poate manca 15 kg de carne la o masa?", false)
add_ox_quiz(1, "Fratii Lumiere au inventat cinematografia?", true)
add_ox_quiz(1, "Poti pronunta litera P fara sa iti atingi buzele?", false)
add_ox_quiz(1, "Bazele geometriei au fost puse de Thales?", true)
add_ox_quiz(1, "Alexandre Fleming a descoperit penicilina?", true)
add_ox_quiz(1, "Oltul este o apa curgatoare in depresiunea Muresului?", false)
add_ox_quiz(1, "Excelsior este motto-ul SUA?", true)
add_ox_quiz(1, "Bataliile de la Marasti, Marasesti, Oituz au avut loc in vara 1923?", false)
add_ox_quiz(1, "Elefantul este cel mai mare mamifer de pe Terra?", false)
add_ox_quiz(1, "Johannes Kepler detine cele 3 legi ale miscarii planetelor, fundamentale intelegerii sitemului solar?", true)
add_ox_quiz(1, "Windhoek este capitala Namibiei?", true)
add_ox_quiz(1, "Contesa Demon sau Contesa Sangeroasa, cea mai mare ucigasa in serie se numea Elishabeta Zaren?", false)

Admin
Admin

Mesaje : 8
Data de înscriere : 13/05/2018

Vezi profilul utilizatorului http://oxmetin.forumgratuit.ro

Sus In jos

Re: oxoxoxoxoxoxo

Mesaj Scris de Admin la data de Dum Mai 13, 2018 5:41 pm

Cod:
add_ox_quiz(1,"Poti face 5 skilluri la P la nivelul 86?",true)
add_ox_quiz(1,"Turcia se intinde pe 2 continente?",true)
add_ox_quiz(1,"A fost Suceava cetatea de scaun a Moldovei?",true)
add_ox_quiz(1,"Este Atena capitala Greciei?",true)
add_ox_quiz(1,"Este Vilnius capitala Lituaniei?",true)
add_ox_quiz(1,"Daca adaugam A Treia Mana Yang-ul ce cade pe jos se culege automat?",true)
add_ox_quiz(1,"Pietrele Metin de Nivelul 55 dropeaza armuri de Nivelul 54?",true)
add_ox_quiz(1,"CarolI a avut cea mai mare domnie in Romania?",true)
add_ox_quiz(1,"H2SO4 este acidul clorhidric?",false)
add_ox_quiz(1,"Putem crea pe metin2 copaci ?",true)
add_ox_quiz(1,"Acest server este creat de GameForge?",false)
add_ox_quiz(1,"Metin2 este o creatie a omului frumoasa?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe unele private putem intra de la orice lv la etajul 8 in DT?",true)
add_ox_quiz(1,"Putem strica un server aruncand yang pe jos??",true)
add_ox_quiz(1,"Este adevarat ca putem face un metal magic ?",true)
add_ox_quiz(1,"Pe un client putem schimba muzica din BGM?",true)
add_ox_quiz(1," Metin2 A fost creat in 2007? ",true)
add_ox_quiz(1,"Poti in general sterge un caracter cu codul 1234567 ??",false)
add_ox_quiz(1,"2+2+2+2+3+3= 14?",true)
add_ox_quiz(1,"Steaua a fost finantata in anul 1942?",false)
add_ox_quiz(1,"Inainte Serverele hamachi erau cele mai populate??",true)
add_ox_quiz(1,"In prezent la servere se folosesc dedicatele ?",true)
add_ox_quiz(1,"In map2 il gasim pe Deo-kabe?",true)
add_ox_quiz(1,"Pe Metin2Ro putem cumpara un fms de la magazinul de arme?",false)
add_ox_quiz(1,"Xampp este cel mai folosit pentru creare de site?",false)
add_ox_quiz(1,"Putem intra in PC altuia cu Team Viewer?",true)
add_ox_quiz(1,"Langa negustorul de arme se afla 1 tun?",false)
add_ox_quiz(1,"Putem modifica un NPC intrand in fillezilla?",true)
add_ox_quiz(1,"Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori?",true)
add_ox_quiz(1,"Hi5 este de domeniu vechi?",true)
add_ox_quiz(1,"UPC este cea mai buna retea de Internet?",false)
add_ox_quiz(1,"Putem asculta muzica cu Winamp?",true)
add_ox_quiz(1,"Avast! este cel mai bun antivirus??",true)
add_ox_quiz(1,"Putem modifica valoarea unei arme prin navicat?",true)
add_ox_quiz(1,"La Metin2Ro fisierele din pack sunt protejate?",false)
add_ox_quiz(1,"Traian Basescu va renunta la presidentie in 2014??",false)
add_ox_quiz(1,"In v5 avem nevoie contra semioameni si diavol?",true)
add_ox_quiz(1,"Crezi ca Metin2 este cel mai folosit joc online de utilizatori?",false)
add_ox_quiz(1,"In v3 pe officiale putem intra de la nivelul 74?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe metin2ro prima misiune de la biolog este cea cu dintii de ork?",false)
add_ox_quiz(1,"Seful ork de pe langa templu are nivelul 47?",false)
add_ox_quiz(1,"Exista o abilitate la breasla care creste Max HP?",false)
add_ox_quiz(1,"Poate un peste dropa 1 scoica?",true)
add_ox_quiz(1,"In Padurea rosie sunt minereuri?",false)
add_ox_quiz(1,"O piatra anti razboinic +2 pune 11% impotriva?",false)
add_ox_quiz(1,"Exista un nivel de calificare mai ridicat decât G?",true)
add_ox_quiz(1,"Turnul demonilor are 9 etaje?",true)
add_ox_quiz(1,"Metinul Diavolului este de lv 50?",false)
add_ox_quiz(1,"Exista bratara de lv 38?",true)
add_ox_quiz(1,"Spiritele padurii au un sef?",false)
add_ox_quiz(1,"Exista Moartea Rosie in DT?",false)
add_ox_quiz(1,"Pantofii de vant au viteza de miscare 40%?",false)
add_ox_quiz(1,"Este posibil sa se grupeze 3 jucatori din 3 regate diferite?",false)
add_ox_quiz(1,"Doar razboinicii pot avea magia : corp puterinc?",true)
add_ox_quiz(1,"Administratorul de lupte are o sabie in mana?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe Metin2ro este 20% sabie aparare?",false)
add_ox_quiz(1,"Dragonul de gheata poate zbura?",true)
add_ox_quiz(1,"Sfanta o poate purta numai sura pe Metin2ro?",false)
add_ox_quiz(1,"Exista inel de exp de 30 de zile?",false)
add_ox_quiz(1,"Depozitul are un topor in mana?",true)
add_ox_quiz(1,"Armura otel negru +9 o putem purta la lv 70?",true)
add_ox_quiz(1,"Pantofii Phoenix sunt de lv 51?",false)
add_ox_quiz(1,"Clopotul cer si pamant are paguba medie?",false)
add_ox_quiz(1,"Putem pune pe iteme maxim 6 bns?",false)
add_ox_quiz(1,"La un specialist brutal poate dropa FMS +4?",false)
add_ox_quiz(1,"Poti ataca un mob lana un portal?",false)
add_ox_quiz(1,"Aristotel a fost profesorul lui Alexandru Cel Mare?",true)
add_ox_quiz(1,"Fierarul tine un fierastrau in mana?",false)
add_ox_quiz(1,"In catacombele diavolului poti distruge piatra sperantei?",true)
add_ox_quiz(1,"Tyrax are puteri magice?",true)
add_ox_quiz(1,"V-a putea scapa dragonul din temnita intunecata?",true)
add_ox_quiz(1,"Poti creea o sulita cu ajutorul gardianului ascariei?",false)
add_ox_quiz(1,"Accesoriile dragonului sunt primite de la Zei?",false)
add_ox_quiz(1,"Paznicul ascariei tine in mana o secure?",true)
add_ox_quiz(1,"PC inseamna Personal Computer?",true)
add_ox_quiz(1,"Tigrul alb se gaseste doar pe teritoriul Indiei?",true)
add_ox_quiz(1,"Poti pescui un peste auriu?",true)
add_ox_quiz(1,"Sabia otravita +6 are viteza de atac 27?",false)
add_ox_quiz(1,"Ingerul cu coasa se afla la etajul 9 in DT?",true)
add_ox_quiz(1,"Vanzatoarea de licori are 2 cozi pe unele servere?",true)
add_ox_quiz(1,"Ai nevoie de 3 chei rasucite pentru a intra la dragonul albastru?",true)
add_ox_quiz(1,"Izbitura la Perfect Master are nevoie de 210 MP( Mana Points )?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai cunoscut tovaras de lupta a lui Che Guevara a fost Fidel Castro?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai mare imperiu indian care a aparut î️n jurul anului 325 a fost Imperiul lui Harappa?",false)
add_ox_quiz(1,"Imparatul roman care i-a î️nvinuit pe crestini de incendierea Romei a fost Traian?",false)
add_ox_quiz(1,"Domnitorul care a mutat capitala Tarii Romanesti la Bucuresti a fost Gheorghe Ghica?",true)
add_ox_quiz(1,"Putem crea pe metin2 copaci?",true)
add_ox_quiz(1,"Acest server este creat de GameForge?",false)
add_ox_quiz(1,"Metin2 este o creatie a omului frumoasa?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe serverul ForgottenWorld2 putem intra de la orice lv la etajul 7 in DT",true)
add_ox_quiz(1,"Putem strica un server aruncand mult yang pe jos?",true)
add_ox_quiz(1,"Pe acest server metalul magic se poate crea la un npc anume?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe un client putem schimba muzica din BGM?",false)
add_ox_quiz(1,"Metin2 A fost creat in 1980?",false)
add_ox_quiz(1,"Poti in general sterge un caracter cu codul 1234567?",false)
add_ox_quiz(1,"2+2+2+2+3+3= 14??",true)
add_ox_quiz(1,"2x2+2x0= 2?",false)
add_ox_quiz(1,"Nisipul de Cuart are drop in Catacomba Diavolului?",false)
add_ox_quiz(1,"Inainte Serverele hamachi erau cele mai populate?",true)
add_ox_quiz(1,"In map2 il gasim pe Taietorul de lemne?",true)
add_ox_quiz(1,"Pe toate serverele Metin2 putem cumpara un fms de la magazinul de arme?",false)
add_ox_quiz(1,"Xampp este cel mai folosit pentru creare de site?",false)
add_ox_quiz(1,"NEH este cea mai mare firma de hosting din tara?",false)
add_ox_quiz(1,"Langa negustorul de arme se afla 1 tun?",false)
add_ox_quiz(1,"Putem modifica un NPC accesand WinSCP?",true)
add_ox_quiz(1,"Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori?",true)
add_ox_quiz(1,"UPC este cea mai buna retea de Internet?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe ForgottenWorld2 fisierele din pack sunt .eix /.epk?",false)
add_ox_quiz(1,"Traian Basescu va renunta la presidentie in 2014?",false)
add_ox_quiz(1,"In v4 avem nevoie contra semi-oameni si diavol?",false)
add_ox_quiz(1,"Crezi ca Metin2 este cel mai folosit joc online de utilizatori?",false)
add_ox_quiz(1,"In v3 pe officiale putem intra de la nivelul 70?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe officiale prima misiune de la biolog este cea cu dintii de ork?",false)
add_ox_quiz(1,"Seful ork de pe langa templu are nivelul 47?",false)
add_ox_quiz(1,"Poti cumpara un Foc de Tabara de la Pescar?",true)
add_ox_quiz(1,"Internet Explorer este inclus in pachetul Windows?",true)
add_ox_quiz(1,"Capitala Daciei Romane a fost Ulpia Traiana Sarmisegetuza?",true)
add_ox_quiz(1,"Limba mandarina este un dialect al limbii chineze vorbit in partea de nord a Chinei?",true)
add_ox_quiz(1,"China este situata in Asia de Nord?",false)
add_ox_quiz(1,"Jungrang este NPC in Metin2?",false)
add_ox_quiz(1,"Metinul Necazului este de Nivelul 5?",false)
add_ox_quiz(1,"Koe-Pung poarta o masca?",true)
add_ox_quiz(1,"Ai nevoie de Colier de Jade +1 pentru misiunea de la LvL 36(Fratele lui Mirinie)?",false)
add_ox_quiz(1,"Poti cumpara un Foc de Tabara de la Pescar?",true)
add_ox_quiz(1,"Exista Memoriale in V1?",true)
add_ox_quiz(1,"A fost megaupload.com inchis de FBI?",true)
add_ox_quiz(1,"Este Microsoft Wordul inclus in pachetul Windows?",false)
add_ox_quiz(1,"Trebuie sa ai cel putin 35 de ani pentru a deveni presedinte?",true)
add_ox_quiz(1,"Exista modelul Iphone 4S?",true)
add_ox_quiz(1,"In Map1 o gasim pe Mirinie?",true)
add_ox_quiz(1,"O putem gasi pe Regina Paianjenilor in V2?",false)
add_ox_quiz(1,"La Piatra Metin de Nivelul 80 cade Otel?",false)
add_ox_quiz(1,"Fierarul il gasim numai in Map1?",false)
add_ox_quiz(1,"Te poti casatori la level 25 pe orice server de Metin2?",true)
add_ox_quiz(1,"Poate un Razboinic sa poarte arma Lama Demon de Nivelul 70?",false)
add_ox_quiz(1,"In V3 avem nevoie de bonusul Tare Importiva Semi-Oamenilor?",true)
add_ox_quiz(1,"Beduini din Desertul Yongbi sunt considerati Semi-Oameni?",false)
add_ox_quiz(1,"Este Istanbulul capitala Turciei?",false)
add_ox_quiz(1,"Turcia se intinde pe 2 continente?",true)
add_ox_quiz(1,"A fost Suceava cetatea de scaun a Moldovei?",true)
add_ox_quiz(1,"Este Atena capitala Greciei?",true)
add_ox_quiz(1,"Este Vilnius capitala Lituaniei?",true)
add_ox_quiz(1,"Daca adaugam A Treia Mana Yang-ul ce cade pe jos se culege automat?",true)
add_ox_quiz(1,"Pietrele Metin de Nivelul 55 dropeaza armuri de Nivelul 54?",true)
add_ox_quiz(1,"CarolI a avut cea mai mare domnie in Romania?",true)
add_ox_quiz(1,"H2SO4 este acidul clorhidric?",false)
add_ox_quiz(1,"Poti intra in Turnul Demonilor incepand cu level 40?",true)
add_ox_quiz(1,"Regina Paianjen este de nivel 62?",true)
add_ox_quiz(1,"Pot fi skill-urile master la 22 de puncte?",false)
add_ox_quiz(1,"In v2 poti dropa scuturi de 61?",true)
add_ox_quiz(1,"FMS-ul este dropat la regele demon?",false)
add_ox_quiz(1,"Putem gasi lingouri de aur in pietrele metin?",false)
add_ox_quiz(1,"Dropeaza pietrele metin de nivel 90 oteluri?",true)
add_ox_quiz(1,"Fierarul xista doar in map1?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe serverul nostru levelul maxim este de 127?",true)
add_ox_quiz(1,"Poate un razboinic sa poarte Lama Dinte Stafie de la level 65?",false)
add_ox_quiz(1,"In Grota Exilului ai nevoie de Semi-Om si Aparare impotriva demonilor?",true)
add_ox_quiz(1,"Un ninja poate folosi 2 doar feluri de arme. Arc si pumnale",false)
add_ox_quiz(1,"In metin exista doar 3 regate?",true)
add_ox_quiz(1,"Putem face o breasla de la level 30?",false)
add_ox_quiz(1,"Sura poate purta numai sabii?",true)
add_ox_quiz(1,"In map2 ,metinele dropeaza Piatra Spiritului?",false)
add_ox_quiz(1,"A treia mana aduna tot yangul de pe jos?",true)
add_ox_quiz(1,"Driadele din padurea rosie dropeaza armuri de level 54?",true)
add_ox_quiz(1,"Al 2-lea nume al Grotei Exilului este Atlantida?",true)
add_ox_quiz(1,"Primul player Metin2 a intrat in 3 noiembrie, 2004?",false)
add_ox_quiz(1,"Creatorul metinului este GameForge?",true)
add_ox_quiz(1,"Trebuie sa ai nivelul 86 pentru a avea toate skill-urile la Perfect Master?",true)
add_ox_quiz(1,"Itemele epice sunt pentru level mic?",false)
add_ox_quiz(1,"Poti purta un otel de la nivelul 50?",false)
add_ox_quiz(1,"Este George Brush in present presedinte al Americii?",false)
add_ox_quiz(1,"O sabie celesta are un atac de 457-498?",false)
add_ox_quiz(1,"Pantofi zeului dragon,se transforma?",true)
add_ox_quiz(1,"Colier dragon de aur,regenereaza pv cu 25%?",false)
add_ox_quiz(1,"Nikola Tesla a inceput teoria celor trei culori ale luminii?",false)
add_ox_quiz(1,"Un copac este o trufa?",false)
add_ox_quiz(1,"Oxalis este denumirea latina pentru narcisa alba?",false)
add_ox_quiz(1,"Saint Peter a pictat tabloul cele trei gratii?",false)
add_ox_quiz(1,"Johannes Gutenberg a tiparit prima biblie?",true)
add_ox_quiz(1,"In TVA se regasesc taxele indirecte?",false)
add_ox_quiz(1,"EA este simbolul pentru Emiratele Arabe Unite?",false)
add_ox_quiz(1,"Madrid este Capitala Croatie?",false)
add_ox_quiz(1,"Viena este capitala Austriei?",true)
add_ox_quiz(1,"Poti planta copaci pe metin?",true)
add_ox_quiz(1,"Marmura binecuvantata esuaza?",true)
add_ox_quiz(1,"Fierarul e un bulangiu care sparge iteme?",true)
add_ox_quiz(1,"Otravita are 100-140 atac la +0",true)
add_ox_quiz(1,"se pot obtine armuri masca stafie de la metine de lv 50?",true)
add_ox_quiz(1,"Pentru a intra in mapa cu metine ai nevoie de inima lui bera?",true)
add_ox_quiz(1,"In map1 este un portal care va conduce in v2?",false)
add_ox_quiz(1,"Mirine are un frate?",true)
add_ox_quiz(1,"Prima versiune de Internet Explorer (IE 1.0) a aparut in 1995?",true)
add_ox_quiz(1,"Brasovul a fost infiintat de catre Cavalerii Teutoni in anul 1211?",true)
add_ox_quiz(1,"Ingerul cu coasa are PV 522500?",true)
add_ox_quiz(1,"Mopedul este un hibrid intre motocicleta si bicicleta?",true)
add_ox_quiz(1,"Liverpool-Londra este prima cale ferata din lume?",true)
add_ox_quiz(1,"Morpheus este eroul legendar al Iliadei?",false)
add_ox_quiz(1,"Din Siria s-a adus prima oara spanacul?",false)
add_ox_quiz(1,"Odin este sfantul protector al Norvegiei?",false)
add_ox_quiz(1,"Solomon a fost al doilea rege al Israelului?",false)
add_ox_quiz(1,"Imnul Greciei are 158 de strofe?",true)
add_ox_quiz(1,"Emil Cioran a fost cel mai mare sculptor?",false)
add_ox_quiz(1,"Mihai Eminescu s-a nascut in 15 ianuarie 1850?",true)
add_ox_quiz(1,"Bomboana poate fi folosita doar la un sex feminin?",true)
add_ox_quiz(1,"Ingerul cu coasa are PV 522500?",true)
add_ox_quiz(1,"Metin Jeon-Un dropeaza Sabie Batalie?",true)
add_ox_quiz(1,"Papuci Pasare foc+9 au aparare 5+10 =15?",true)
add_ox_quiz(1,"Cizme De Nimbus evita atacul de sageti?",true)
add_ox_quiz(1,"Cu Metal Magic sansa unui item e 100%?",false)
add_ox_quiz(1,"Cheia Rasucita deschide Camera de Cristal?",true)
add_ox_quiz(1,"Dovlecii se dropeaza in orice MAPA?",true)
add_ox_quiz(1,"Evantaiul Fulger Sfant are un atac de 105-101?",false)
add_ox_quiz(1,"La cainii pica Marmura Binecuvantata?",false)
add_ox_quiz(1,"Rama se foloseste pentru Pescuit?",true)
add_ox_quiz(1,"Cetatean turmentat e un betiv care distruge iteme?",true)
add_ox_quiz(1,"Nivelul maxim al tarnacopului este +9?",true)
add_ox_quiz(1,"In desertul Yongbi se gaseste apa?",true)
add_ox_quiz(1,"In tinutul breslelor se gasesc metine?",false)
add_ox_quiz(1,"In tara de foc sunt metine de nivel 65?",true)
add_ox_quiz(1,"La metinul de nivel 80 pica pietre?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe orice armura poate intra inteligenta?",false)
add_ox_quiz(1,"Din Lada Ingerului cu Coasa pica Sabie Otravita?",true)
add_ox_quiz(1,"Demon rege mandru este situat la etajul 6 in DT?",true)
add_ox_quiz(1,"Colier Lacrima Cer+9 ofera 20% CRITIC?",false)
add_ox_quiz(1,"Scut tigru ofera aparare contra Sura?",false)
add_ox_quiz(1,"Bratara Zeului Dragon are 50 semi om?",false)
add_ox_quiz(1,"Mopedul este un hibrid intre motocicleta si bicicleta?",true)
add_ox_quiz(1,"Liverpool-Londra este prima cale ferata din lume?",true)
add_ox_quiz(1,"Mutu Adrian este supranumit Cobra?",false)
add_ox_quiz(1,"Morpheus este eroul legendar al Iliadei?",false)
add_ox_quiz(1,"Cosuri se numesc golurile in bachet?",true)
add_ox_quiz(1,"In statul Texas se afla Kennedy Space Center?",false)
add_ox_quiz(1,"Slo este capitala Suediei?",false)
add_ox_quiz(1,"Din Siria s-a adus prima oara spanacul?",false)
add_ox_quiz(1,"Braziliana este limba oficiala in Brazilia?",false)
add_ox_quiz(1,"Laika a fost primul om in spatiu?",false)
add_ox_quiz(1,"Clandestin este persoana care intra ilegal intr-o tara?",true)
add_ox_quiz(1,"Compasul iti arata punctele cardinale?",false)
add_ox_quiz(1,"Panama are capitala la Panama?",true)
add_ox_quiz(1,"Mozart a compus concertul Brandemburg Numarul 3?",false)
add_ox_quiz(1,"Odin este sfantul protector al Norvegiei?",false)
add_ox_quiz(1,"Sange inchegat este sange coagulat?",true)
add_ox_quiz(1,"Cortex se mai numeste scoarta cerebrala?",true)
add_ox_quiz(1,"Turnul din Pisa se afala in Milano?",false)
add_ox_quiz(1,"T.Edison a inventat telescopul?",false)
add_ox_quiz(1,"Libelula este insecta care produce lumina?",false)
add_ox_quiz(1,"Pinnochio este papusa de lemn transformata in copil?",true)
add_ox_quiz(1,"Capitala statului american Virginia este Dallas?",false)
add_ox_quiz(1,"Camila produce lapte care nu curge?",true)
add_ox_quiz(1,"Solomon a fost al doilea rege al Israelului?",false)
add_ox_quiz(1,"Amintiri din copilarie a fost scris de Liviu Rebreanu?",false)
add_ox_quiz(1,"Bedrock este orasul unde locuieste familia Flinstone?",true)
add_ox_quiz(1,"Savana este o campie intinsa?",true)
add_ox_quiz(1,"Este dunarea cel mai lung fluviu din europa?",false)
add_ox_quiz(1,"Cucul isi depune oua in cuiburi straine?",true)
add_ox_quiz(1,"Spaniola este vorbita de peste 500 de milioane de oameni la nivel global?",true)
add_ox_quiz(1,"Rechinul-balena este cel mai mare peste din lume?",true)
add_ox_quiz(1,"Dinozaurii terestri au disparut acum 65 de milioane de ani?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai batran cal din lume, denumit “Batranul Billy”, a trait 62 de ani?",true)
add_ox_quiz(1,"Termenul “banca” provine din italienescul “banco”?",true)
add_ox_quiz(1,"Circumcizia se face atat la barbati cat si la femei?",true)
add_ox_quiz(1,"Strutul este cea mai mare pasare?",true)
add_ox_quiz(1,"Prima versiune de Internet Explorer (IE 1.0) a aparut in 1995?",true)
add_ox_quiz(1,"Proiectul celebrului browser a fost lansat in vara anului 1994?",true)
add_ox_quiz(1,"Limba engleza este limba nativa a peste 300 milioane de oameni?",true)
add_ox_quiz(1,"Brasovul a fost infiintat de catre Cavalerii Teutoni in anul 1211?",true)
add_ox_quiz(1,"Bucurestiul este a 6 capitala din UE ca marime?",true)
add_ox_quiz(1,"Oamenii sunt obisnuiti sa recicleze din cele mai vechi timpuri?",true) 
add_ox_quiz(1,"Sofranul este cel mai scump condiment din lume?",true) 
add_ox_quiz(1,"Brasovul a fost infiintat de catre Cavalerii Teutoni in anul 1211?",true) 
add_ox_quiz(1,"Marele Zid Chinezesc este una din cele “7 noi minuni ale lumii?",true)
add_ox_quiz(1,"“Marketing Mix” – ul a fost inventat la inceputul anilor `60?",true) 
add_ox_quiz(1,"Un fir de par uman poate suporta 3 kg?",true)
add_ox_quiz(1,"Lungimea penisului este egala cu 2 x lungimea degetului mare?",true)
add_ox_quiz(1,"Osul femur este mai solid decât betonul?",true)
add_ox_quiz(1,"Inima unei femei bate mai repede decât cea a unui barbat?",true)
add_ox_quiz(1,"Exista aproximativ 1 milion de bacterii pe fiecare dintre picioarele tale?",true)
add_ox_quiz(1,"Femeile clipesc de doua ori mai des decât barbatii?",true)
add_ox_quiz(1,"Pielea ta cântareste î️n medie, de doua ori mai multe decât creierul?",true)
add_ox_quiz(1,"Daca saliva nu poate dizolva ceva, nu-l poti gusta?",true)
add_ox_quiz(1,"Hainele sunt mai calduroase daca sunt pufoase?",true)
add_ox_quiz(1,"Cucuveaua e singura pasare din lume care vede culoarea albastra?",true)
add_ox_quiz(1,"Sigura felina care nu-si poate retrage ghearele este ghepardul?",true)
add_ox_quiz(1,"Sunetul scos de rate n-are ecou. Nimeni nu stie de ce?",true)
add_ox_quiz(1,"Limba cameleonului raportata la corp este de 5:1?",true)
add_ox_quiz(1,"Albinele, broastele testoase si termitele sunt complet surde?",true)
add_ox_quiz(1,"Sobolanii rezista mai mult fara apa decat camilele?",true)
add_ox_quiz(1,"Cea mai apropiata ruda a lui Tyrranosaurus Rex , este gaina?",true)
add_ox_quiz(1,"O vaca se imbata daca mananca prea multe mere?",true)
add_ox_quiz(1,"Alunele se folosesc la fabricarea dinamitei?",true)
add_ox_quiz(1,"Viteza de propagare a durerii in corpul uman este : 110 m/s?",true)
add_ox_quiz(1,"Supravietuitori in cazul scufundarii Titanicului sunt si 2 caini?",true)
add_ox_quiz(1,"Albert Einstein a inceput sa vorbeasca la varsta de 6 ani?",true)
add_ox_quiz(1,"Imnul Greciei are 158 de strofe?",true)
add_ox_quiz(1,"Creierul uman are capacitatea de stocare de 1 trilion de byte, sau 1164153 gigabyte?",true)
add_ox_quiz(1,"Atunci cand omul stranuta i se opreste inima pentru o milisecunda?",true)
add_ox_quiz(1,"Sunetul apei calmeaza un bebe plângacios?",true)
add_ox_quiz(1,"Intr-o singura perna se pot gasi peste 100.000 de paraziti?",true)
add_ox_quiz(1,"Girafele isi folosest limba lunga de circa 50 cm pentru a-si cureta urechile?",true)
add_ox_quiz(1,"Stiai ca un pui de elefant cantareste la nastere circa 100 kg?",true)
add_ox_quiz(1,"Stiai ca oile au fost domesticite in anul jurul anului 10.000 i.Hr?",true)
add_ox_quiz(1,"Este dunarea cel mai lung fluviu din europa?",false)
add_ox_quiz(1,"Cucul isi depune oua in cuiburi straine?",true)
add_ox_quiz(1,"Spaniola este vorbita de peste 500 de milioane de oameni la nivel global?",true)
add_ox_quiz(1,"Rechinul-balena este cel mai mare peste din lume?",true)
add_ox_quiz(1,"Dinozaurii terestri au disparut acum 65 de milioane de ani?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai batran cal din lume, denumit “Batranul Billy”, a trait 62 de ani?",true)
add_ox_quiz(1,"Cultivarea arborelul de cacao este atestata documentar inca din anul 1100 i.Hr.?",true)
add_ox_quiz(1,"Termenul “banca” provine din italienescul “banco”?",true)
add_ox_quiz(1,"Albumul Thriller al lui Michael Jackson este cel mai bine vandut album din toate timpurile?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai batran barbat din lume in viata in prezent (ianuarie 2009) este Tomoji Tanabe?",true)
add_ox_quiz(1,"In Grecia Antica, preputul era considerat una dintre “cele mai utile podoabe ale corpului?",true)
add_ox_quiz(1,"Circumcizia se face atat la barbati cat si la femei?",true)
add_ox_quiz(1,"Strutul este cea mai mare pasare?",true)
add_ox_quiz(1,"Pana in 1992, atat Jocurile Olimpice de iarna cat si cele de vara se desfasurau in acelasi an?",true)
add_ox_quiz(1,"De doi ani (2007 si 2008), Google detine suprematia in Fortune 100 Best Companies To Work For?",true)
add_ox_quiz(1,"Prima generatie de telefoane mobile (AMPS si NMT) a aparut in Japonia, in anul 1979?",true)
add_ox_quiz(1,"Prima versiune de Internet Explorer (IE 1.0) a aparut in 1995?",true)
add_ox_quiz(1,"Proiectul celebrului browser a fost lansat in vara anului 1994?",true)
add_ox_quiz(1,"Limba engleza este limba nativa a peste 300 milioane de oameni?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai lung cuvant din limba romana este pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza?",true)
add_ox_quiz(1,"Brasovul a fost infiintat de catre Cavalerii Teutoni in anul 1211?",true)
add_ox_quiz(1,"Clujul este al treilea oras al Romaniei dupa numarul de locuitori (310 243, in 2007)?",true)
add_ox_quiz(1,"Cerceii de lacrima cerului iti ofera PV?",false)
add_ox_quiz(1,"Un cal de nivelul 21 este denumit Cal Militar?",true)
add_ox_quiz(1,"Un GA este considerat Administratorul Server-ului?",true)
add_ox_quiz(1,"Licoarea Verde mareste viteza de miscare?",false)
add_ox_quiz(1,"In metin2, cuvantul Item este sinonim pentru obiect?",true)
add_ox_quiz(1,"Dragonul Rosu este un Sef?",false)
add_ox_quiz(1,"In lada Ingerului cu Coasa poate fi gasita Armura de Vant Negru?",true)
add_ox_quiz(1,"Vaca Face Miere dulce?",false)
add_ox_quiz(1,"Pe armura de nivelul 1, exista suport doar pentru 1 piatra?",true)
add_ox_quiz(1,"Intrarea in Ascaria se face numai de la nivelul 80?",false)
add_ox_quiz(1,"Monedele din timpul lui Iulius Cezar au fata lui gravata pe ele?",true)
add_ox_quiz(1,"Ziua muncii este pe 1 Martie?",false)
add_ox_quiz(1,"Capitala Kazahstanului este Alma-Ata?",false)
add_ox_quiz(1,"Versurile imnului national sunt aceleasi din poezia Un Rasunet?",true)
add_ox_quiz(1,"Revolutia Romana a fost in 1989?",true)
add_ox_quiz(1,"Poezia Luceafarul are 91 de strofe?",false)
add_ox_quiz(1,"Napoleon Bonaparte a castigat batalia de la Waterloo?",false)
add_ox_quiz(1,"Capitala SUA este New York?",false)
add_ox_quiz(1,"MO este inamicul lui FOCA?",false)
add_ox_quiz(1,"MO si Foca au fost rapiti de extraterestrii?",true)
add_ox_quiz(1,"MO l-a amenintat pe FOCA cu stilul Phoo Thay?",true)
add_ox_quiz(1,"Arhimede a fost un fizician?",true)
add_ox_quiz(1,"Stephen Hawking a murit in 2009?",false)
add_ox_quiz(1,"Istoria studiaza si cultura?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai pronuntat cuvant din lume este OK?",true)
add_ox_quiz(1,"Cea mai vorbita limba din lume este chineza?",true)
add_ox_quiz(1,"Pe steagul Canadei, se afla o frunza de artar?",true)
add_ox_quiz(1,"Un limbaj vulgar inseamna un limbaj prietenos?",false)
add_ox_quiz(1,"Forum este un cuvant provenit din latina?",true)
add_ox_quiz(1,"Toate Panzele Sus! este o carte a lui Jules Verne?",false)
add_ox_quiz(1,"Ganesha este fiica lui Shiva si a Parvatei in filozofia indiana?",false)
add_ox_quiz(1,"Beowulf este un erou dintr-o epopee anglo-saxona ?",true)
add_ox_quiz(1,"Ghilgames este arabul care calatoreste pentru a gasi nemurirea?",false)
add_ox_quiz(1,"Ganesha este fiica lui Shiva si a Parvatei in filozofia indiana?",false)
add_ox_quiz(1,"Brahma este zeul creatiei?",true)
add_ox_quiz(1,"in anul 1467 Mihai Viteazul a fost ucis?",false)
add_ox_quiz(1,"Teoria evolutionista a lui Darwin este un manuscris falsificat?",false)
add_ox_quiz(1, "Apa = H2O formul? chimic??", true)
add_ox_quiz(1, "Are DT 5 niveluri?", false)
add_ox_quiz(1, "Moscova este capitala Ucrainei?", false)
add_ox_quiz(1, "Este 2kkk max bani î️n metin2?", true)
add_ox_quiz(1, "Exista doar un fierar?", false)
add_ox_quiz(1, "Putem vinde armuriel 66 la NPC-uri?", false)
add_ox_quiz(1, "Este fierarul  prieten cu Dekobae?", true)
add_ox_quiz(1, "Shamanul dragon poate folosi leacul?", false)
add_ox_quiz(1, "Poti folosi calul de la level 25?", true)
add_ox_quiz(1, "Pestele zebrea prajit iti ofera invizibilitate 5min?", true)
add_ox_quiz(1, "Cea mai buna arma ptr. ninja e FMS?", false)
add_ox_quiz(1, "Poti beneficia de prima calificare de la nivel 1?", false)
add_ox_quiz(1, "Metinele de level 90 pot dropa otel?", true) 
add_ox_quiz(1, "Ingerul cu coasa se gaseste la etajul 8?", false)
add_ox_quiz(1, "Caracterul Sura are 5 skiluri?", false)
add_ox_quiz(1, "Ninja mai este numit si Asasin?", true)
add_ox_quiz(1, "Shamanul mai este numit si Wizard?", false)
add_ox_quiz(1, "In metin2 ploua?", false)
add_ox_quiz(1, "Calul militar poate fi hranit cu morcovi?", false)
add_ox_quiz(1, "Poti pune piatra grabei pe pe sabia?", false) 
add_ox_quiz(1, "Intra bonus:tarie pe coif?", false)
add_ox_quiz(1, "La etajul 5 DT sunt 6 sigilii?", false)
add_ox_quiz(1, "Tigru Este o divinitate de origine animal??", true)
add_ox_quiz(1, "Ai nevoie de o masc? emo?ional? la dans?", true)
add_ox_quiz(1, "Poti s? te lupti cu o rochie de nunt??", false)
add_ox_quiz(1, "Spiritul Haosului se gaseste in desert?", false)
add_ox_quiz(1, "Alchimistul poate upgrada iteme?", false)
add_ox_quiz(1, "Level-ul maxim al breslei e 30?", false)
add_ox_quiz(1, "Calul poate muri?", true) 
add_ox_quiz(1, "Razboinicul poate folosi arcul depe cal?", false)
add_ox_quiz(1, "Pastila de sange iti reseteaza toate punctele?", false)
add_ox_quiz(1, "Poti actiona singur bratara de armonie?", false)
add_ox_quiz(1, "La Ingerul cu coasa pica lada orberok?", false)
add_ox_quiz(1, "Yonah si-a pierdut sticla?", true)
add_ox_quiz(1, "Doctorului ii trebuie ficat de lup albastru?", true)
add_ox_quiz(1, "Depozitul iti cere 1k yang ptr al deschide?", false) 
add_ox_quiz(1, "Soon o necajeste pe Aranyo?", true)
add_ox_quiz(1, "La negustoru de arme poti cumpara armura?", false)
add_ox_quiz(1, "Shamanul poate folosi ambuscada?", false)
add_ox_quiz(1, "Ocatavio face cea mai buna inghetata?", true)
add_ox_quiz(1, "In camera rosie pica armuri de 48?", true)
add_ox_quiz(1, "Uriel si-a pierdut jurnalul?", true)
add_ox_quiz(1, "Dunarea izvoreste din Mti. Padurea neagra?", true)
add_ox_quiz(1, "Abraham Lincon a fost cel mai mare pictor?", false)
add_ox_quiz(1, "Maria Magdalena a fost cantareata?", false)
add_ox_quiz(1, "Pentru a castiga un razboi trebuie sa faci 1000 de punte?", false)
add_ox_quiz(1, "Shamani pot purta cercei de cupru?", true)
add_ox_quiz(1, "Pentru a face epic sword iti trebuie 2 strategii?", false)
add_ox_quiz(1, "Din ninfa se poate face epic sword?", false)
add_ox_quiz(1, "Biserica Neagra se afla in Brasov?", true)
add_ox_quiz(1, "Te poti casatori cu jucatori din alt taram?", false)
add_ox_quiz(1, "Armura Posedata+9 iti da 4000 hp?", false)
add_ox_quiz(1,"Sabie+9 are un atac de 100-100?",false)
add_ox_quiz(1,"Easy inseamna usor?",true)
add_ox_quiz(1,"Limita de yang e 2kkk?",true)
add_ox_quiz(1,"Sirius se mai numeste si Triton?",true)
add_ox_quiz(1,"Sf.Valentin se mai numeste si ziua indragostitilor?",true)
add_ox_quiz(1,"Palatul Brukenthal se afla in sibiu?",true)
add_ox_quiz(1,"Femurul este cel mai scurt os uman?",false)
add_ox_quiz(1,"Riniocerul african are un corn?",false)
add_ox_quiz(1,"Crimeea este cea mai mare peninsula din marea neagra?",true)
add_ox_quiz(1,"Napoleon Bonaparte s-a nascut la Roma?",false)
add_ox_quiz(1,"Un Km are 10.000 m?",false)
add_ox_quiz(1,"Amnezia inseamna pierderea simtului de orientare?",false)
add_ox_quiz(1,"Daltonistii nu percep culorile verde si albastru?",false)
add_ox_quiz(1,"Moldoveanu este cel mai inalt varf din muntii romanesti?",true)
add_ox_quiz(1,"Cainele PitBull poate ajunge la inaltimea de 50 cm?",true)
add_ox_quiz(1,"Hepatic se numeste oricare tip de tumoare la ficat?",false)
add_ox_quiz(1,"Toni Alexe a murit in accident de masina?",true)
add_ox_quiz(1,"Regina Maria a fost regina timp de 64 de ani?",true)
add_ox_quiz(1,"Thomas Edison a inventat becul?",true)
add_ox_quiz(1,"Diamantul este cea mai dure substanta naturala?",true)
add_ox_quiz(1,"Intr-o saptamana sunt 169 de ore?",false)
add_ox_quiz(1,"Bil Gates este cel mai bogat om din lume?",true)
add_ox_quiz(1,"Osama Ben Laden a fost otravit?",false)
add_ox_quiz(1,"Ion Creanga s-a nascut la Humulesti?",true)
add_ox_quiz(1,"Engleza este cea mai vorbita limba in SUA?",true)
add_ox_quiz(1,"Tasmania a fost descoperita de Abel Tasman?",true)
add_ox_quiz(1,"New York se numea,odata,New Amsterdam?",true)
add_ox_quiz(1,"Cimpanzeul este considerat cel mai inteligent animal?",false)
add_ox_quiz(1,"Mandibula face parte din oasele fetei?",false)
add_ox_quiz(1,"Cheratina se gaseste in oase?",false)
add_ox_quiz(1,"Celuloza este folosita la fabricarea hartiei?",true)
add_ox_quiz(1,"Lucian Bute este unul din cei mai buni boxeri?",true)
add_ox_quiz(1,"A fost Michael Jackson iubitul Madonei?",true)
add_ox_quiz(1,"Sandra Bullock este o scriitoare?",false)
add_ox_quiz(1,"Nicolae Ceausescu a murin in anul 1988?",false)
add_ox_quiz(1,"Michael Jordan este un bascketbalist?",true)
add_ox_quiz(1,"Zidul berlinului se afla in Austria?",false)
add_ox_quiz(1,"Delfinul este mamifer?",true)
add_ox_quiz(1,"Amidonul este folosit in industria textila?",true)
add_ox_quiz(1,"China este cel mai mare cultivator de ceapa?",true)
add_ox_quiz(1,"Emil Cioran a fost cel mai mare sculptor?",false)
add_ox_quiz(1,"Mononucleoza se mai numeste si boala sarutului?",true)
add_ox_quiz(1,"Sofranul este cel mai scump condiment din lume?",true)
add_ox_quiz(1,"Spaniola este vorbita de peste 500 de milioane de oameni la nivel global?",true)
add_ox_quiz(1,"Zapada reflecta peste 10% dintre razele UV inapoi in atmosfera?",false)
add_ox_quiz(1,"Prima chimista din istorie este considerata a fi o femeie care se indeletnicea cu fabricarea parfumurilor?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai mare cutremur din Romania, care a putut fi inregistrat, a avut loc in 1940, pe 10 noiembrie?",true)
add_ox_quiz(1,"Oamenii sunt obisnuiti sa recicleze din cele mai vechi timpuri?",true)
add_ox_quiz(1,"In China sunt mai multi vorbitori de franceza decat in franta?",false)
add_ox_quiz(1,"In medie o persoana are peste 1460 de vise pe an?",true)
add_ox_quiz(1,"Hipopotamul nu poate sa inoate?",true)
add_ox_quiz(1,"In cazinourile din Las Vegas sunt amplasate ceasuri?",false)
add_ox_quiz(1,"O furnica poate sa supravietuiasca pana la doua saptamani sub apa?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai puternic muschi din corpul uman este limba?",true) 
add_ox_quiz(1,"Neil Amstrong a pasit pe luna cu piciorul drept?",false)
add_ox_quiz(1,"In Indonezia se vorbesc peste 365 de limbi diferite?",true)
add_ox_quiz(1,"O persoana face in medie 2 500 000 de pasi pe an?",true)
add_ox_quiz(1,"Inima unei balene albastre este la fel de mare cat o masina?",true)
add_ox_quiz(1,"Biblia este tradusa in 2 233 de limbi?",true)
add_ox_quiz(1,"Toti copiii se nasc cu ochii caprui si dupa cateva momente acestia isi schimba culoarea?",false)
add_ox_quiz(1,"Fluturii percep gustul cu antenele?",false)
add_ox_quiz(1,"Ochiul unui strut este mai mic decat creierul sau?",false)
add_ox_quiz(1,"Omul pierde un litru de apa pe zi prin respiratie ?",false)
add_ox_quiz(1,"Pasarile nu transpira?",true)
add_ox_quiz(1,"Pisicile au cate 32 de muschi in fiecare ureche?",true)
add_ox_quiz(1,"Elefantii pot sarii?",false)
add_ox_quiz(1,"Sunt mai putin de 20 000 de feluri de bere?",false)
add_ox_quiz(1,"Puratnd Papuci de Vant,viteza creste cu 35?",false)
add_ox_quiz(1,"Este dunarea cel mai lung fluviu din europa?",false)
add_ox_quiz(1,"Cucul isi depune oua in cuiburi straine?",true)
add_ox_quiz(1,"Meningita este o inflamatie a urechii?",false)
add_ox_quiz(1,"S-a obtinut lumina in vid?",true)
add_ox_quiz(1,"Cel mai inalt copac din lume este arborele sherman?",true)
add_ox_quiz(1,"Cascada Victoria este cea mai mica cascada din lume?",false)
add_ox_quiz(1,"Biblioteca din Alexandria a fost cea mai renumita biblioteca a antichitatii?",true)
add_ox_quiz(1,"Palatul Brukenthal se afla in sibiu?",true)
add_ox_quiz(1,"Femurul este cel mai scurt os uman?",false)
add_ox_quiz(1,"Riniocerul african are un corn?",false)
add_ox_quiz(1,"Crimeea este cea mai mare peninsula din marea neagra?",true)
add_ox_quiz(1,"Burebista,rege al Daciei a fost ucis in acelasi an cu Cezar al Romei?",true)
add_ox_quiz(1,"Napoleon Bonaparte s-a nascut la Roma?",false)
add_ox_quiz(1,"Un Km are 10.000 m?",false)
add_ox_quiz(1,"Amnezia inseamna pierderea simtului de orientare?",false)
add_ox_quiz(1,"Daltonistii nu percep culorile verde si albastru?",false)
add_ox_quiz(1,"Moldoveanu este cel mai inalt varf din muntii romanesti?",true)
add_ox_quiz(1,"Cainele Pit Bull poate ajunge la inaltimea de 50 cm?",true)
add_ox_quiz(1,"Hepatic se numeste oricare tip de tumoare la ficat?",false)
add_ox_quiz(1,"Toni Alexe a murit in accident de masina?",true)
add_ox_quiz(1,"Regina Maria a fost regina timp de 64 de ani?",true)
add_ox_quiz(1,"boabele de mazare sunt folosite mai des in locul carnii?",false)
add_ox_quiz(1,"Thomas Edison a inventat becul?",true)
add_ox_quiz(1,"Diamantul este cea mai dure substanta naturala?",true)
add_ox_quiz(1,"Intr-o saptamana sunt 169 de ore?",false)
add_ox_quiz(1,"Bil Gates este cel mai bogat om din lume?",true)
add_ox_quiz(1,"Osama Ben Laden a fost otravit?",false)
add_ox_quiz(1,"Ion Creanga s-a nascut la Humulesti?",true)
add_ox_quiz(1,"Majoritatea taxiurilor din New York au culoarea alba?",false)

Admin
Admin

Mesaje : 8
Data de înscriere : 13/05/2018

Vezi profilul utilizatorului http://oxmetin.forumgratuit.ro

Sus In jos

Re: oxoxoxoxoxoxo

Mesaj Scris de Admin la data de Dum Mai 13, 2018 5:42 pm

Cod:
add_ox_quiz(1, "Poti face 5 skilluri la P la nivelul 86?", true)
add_ox_quiz(1, "Putem crea pe metin2 copaci ?", true)
add_ox_quiz(1, "Acest server este creat de GameForge?", false)
add_ox_quiz(1, "Metin2 este o creatie a omului frumoasa?", false)
add_ox_quiz(1, "Pe unele private putem intra de la orice lv la etajul 8 in DT?", true)
add_ox_quiz(1, "Putem strica un server aruncand yang pe jos??", true)
add_ox_quiz(1, "Este adevarat ca putem face un metal magic ?", true)
add_ox_quiz(1, "Pe un client putem schimba muzica din BGM?", true)
add_ox_quiz(1, " Metin2 A fost creat in 2007? ", true)
add_ox_quiz(1, "Poti in general sterge un caracter cu codul 1234567 ??", false)
add_ox_quiz(1, "2+2+2+2+3+3= 14?", false)
add_ox_quiz(1, "Steaua a fost finantata in anul 1942?", false)
add_ox_quiz(1, "Inainte Serverele hamachi erau cele mai populate??", true)
add_ox_quiz(1, "In prezent la servere se folosesc dedicatele ?", true)
add_ox_quiz(1, "In map2 il gasim pe Deo-kabe?", true)
add_ox_quiz(1, "Pe Metin2Ro putem cumpara un fms de la magazinul de arme?", false)
add_ox_quiz(1, "Xampp este cel mai folosit pentru creare de site?", false)
add_ox_quiz(1, "Putem intra in PC altuia cu Team Viewer?", true)
add_ox_quiz(1, "Langa negustorul de arme se afla 1 tun?", false)
add_ox_quiz(1, "Putem modifica un NPC intrand in fillezilla?", true)
add_ox_quiz(1, "Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori?", true)
add_ox_quiz(1, "Hi5 este de domeniu vechi?", true)
add_ox_quiz(1, "UPC este cea mai buna retea de Internet?", false)
add_ox_quiz(1, "Putem asculta muzica cu Winamp?", true)
add_ox_quiz(1, "Avast! este cel mai bun antivirus??", true)
add_ox_quiz(1, "Putem modifica valoarea unei arme prin navicat?", true)
add_ox_quiz(1, "La Metin2Ro fisierele din pack sunt .eix /.epk?", true)
add_ox_quiz(1, "Traian Basescu va renunta la presidentie in 2014??", false)
add_ox_quiz(1, "In v5 avem nevoie contra semioameni si diavol?", true)
add_ox_quiz(1, "Crezi ca Metin2 este cel mai folosit joc online de utilizatori?", false)
add_ox_quiz(1, "In v3 pe officiale putem intra de la nivelul 74?", false)
add_ox_quiz(1, "Pe metin2ro prima misiune de la biolog este cea cu dintii de ork?", false)
add_ox_quiz(1, "Seful ork de pe langa templu are nivelul 47?", false)
add_ox_quiz(1, "Exista o abilitate la breasla care creste Max HP?", false)
add_ox_quiz(1, "Poate un peste dropa 1 scoica?", true)
add_ox_quiz(1, "In Padurea rosie sunt minereuri?", false)
add_ox_quiz(1, "O piatra anti razboinic +2 pune 11% impotriva?", false)
add_ox_quiz(1, "Exista un nivel de calificare mai ridicat decât G?" true)
add_ox_quiz(1, "Turnul demonilor are 9 etaje?" true)
add_ox_quiz(1, "Metinul Diavolului este de lv 50?", false)
add_ox_quiz(1, "Exista bratara de lv 38?", true)
add_ox_quiz(1, "Spiritele padurii au un sef?", false)
add_ox_quiz(1, "Exista Moartea Rosie in DT?", false)
add_ox_quiz(1, "Pantofii de vant au viteza de miscare 40%?", false)
add_ox_quiz(1, "Este posibil sa se grupeze 3 jucatori din 3 regate diferite?", false)
add_ox_quiz(1, "Doar razboinicii pot avea magia : corp puterinc?", true)
add_ox_quiz(1, "Administratorul de lupte are o sabie in mana?", false)
add_ox_quiz(1, "Pe Metin2ro este 20% sabie aparare?", false)
add_ox_quiz(1, "Dragonul de gheata poate zbura?", true)
add_ox_quiz(1, "Sfanta o poate purta numai sura pe Metin2ro?", false)
add_ox_quiz(1, "Exista inel de exp de 30 de zile?", false)
add_ox_quiz(1, "Depozitul are un topor in mana?", true)
add_ox_quiz(1, "Armura otel negru +9 o putem purta la lv 70?", true)
add_ox_quiz(1, "Pantofii Phoenix sunt de lv 51?", false)
add_ox_quiz(1, "Clopotul cer si pamant are paguba medie?", false)
add_ox_quiz(1, "Putem pune pe iteme maxim 6 bns?", false)
add_ox_quiz(1, "La un specialist brutal poate dropa FMS +4?", false)
add_ox_quiz(1, "Poti ataca un mob lana un portal?", false)
add_ox_quiz(1, "Aristotel a fost profesorul lui Alexandru Cel Mare?", true)
add_ox_quiz(1, "Fierarul tine un fierastrau in mana?", false)
add_ox_quiz(1, "In catacombele diavolului poti distruge piatra sperantei?", true)
add_ox_quiz(1, "Tyrax are puteri magice?", true)
add_ox_quiz(1, "V-a putea scapa dragonul din temnita intunecata?", true)
add_ox_quiz(1, "Poti creea o sulita cu ajutorul gardianului ascariei?", false)
add_ox_quiz(1, "Accesoriile dragonului sunt primite de la Zei?", false)
add_ox_quiz(1, "Paznicul ascariei tine in mana o secure?", true)
add_ox_quiz(1, "PC inseamna Personal Computer?", true)
add_ox_quiz(1, "Tigrul alb se gaseste doar pe teritoriul Indiei?", true)
add_ox_quiz(1, "Poti pescui un peste auriu?", true)
add_ox_quiz(1, "Sabia otravita +6 are viteza de atac 27?", false)
add_ox_quiz(1, "Ingerul cu coasa se afla la etajul 9 in DT?", true)
add_ox_quiz(1, "Vanzatoarea de licori are 2 cozi pe unele servere?", true)
add_ox_quiz(1, "Ai nevoie de 3 chei rasucite pentru a intra la dragonul albastru?", true)

Admin
Admin

Mesaje : 8
Data de înscriere : 13/05/2018

Vezi profilul utilizatorului http://oxmetin.forumgratuit.ro

Sus In jos

Re: oxoxoxoxoxoxo

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum